Слага се горна граница за месечните онлайн залагания

Слага се горна граница за месечните онлайн залагания

Регулирането на хазартните игри е и трябва да остане в компетенциите на държавите членки, реши във вторник Европейският парламент. Те приеха с 544 гласа "за", 36 "против" и 66 "въздържали се" доклад на Кристел Шалдемос (ПЕС, Дания) относно интегритета на онлайн хазарта.

Въпреки това европейските депутати отчетоха, че саморегулацията не е достатъчно ефективна и подкрепиха разработването на механизми за ограничаване на вредните последствия от залаганията в интернет.

Мерките предвиждат въвеждане на максимална сума за игра на месец на човек, разработване на общи стандарти за онлайн хазарта по отношение на възрастовите ограничения, забрана на схемите за предоставяне на кредити и премии, както и предоставянето на информация за евентуалните последици от залаганията и къде да се потърси помощ при пристрастяване.

Онлайн хазартът представлява 5% от целия пазар с реализирани между 2 и 3 милиарда евро приходи през 2004 г. Характерното при него е лесният достъп и по-малкото социални ограничения, поради което и потребителите му са изложени на по-големи рискове,посочват от Европарламента

Хазартът, в това число и онлайн залаганията, по традиция винаги е бил строго регулиран във всички държави членки въз основа на принципа на субсидиарност (тоест регулирането е на национално, а не на европейско ниво). Това се прави с цел потребителите да се защитят от пристрастяване, измами, пране на пари и уреждане на резултати от спортни срещи, както и за защита на изградените структури за финансиране на спортни мероприятия и други социални каузи.

Членовете на ЕП считат, че саморегулирането по отношение на рекламата, популяризирането и предоставянето на онлайн игри не е достатъчно ефективно и поради това изтъкват необходимостта както от регулиране, така и от сътрудничество между бизнеса и властите.

Докладът призовава Съвета на министрите да търси "потенциалните политически решения" на проблемите, породени от онлайн и традиционния хазарт и залагания. Комисията трябва да проведе проучвания и да представи предложения на Съвета, които да доведат до формулиране на общи цели в областта на онлайн хазарта.

Според доклада приемането на кодекс за поведение би могъл да бъде полезен допълнителен инструмент за постигане на някои обществени и частни цели, но в крайна сметка остава "задвижван от индустрията подход за саморегулиране и поради това може единствено да служи като допълнение към законодателството, но не и да го замени".

Споделяне

Още по темата

Още от Европа