След 25 години подновяват строежа на надлез над жп линията Карлово – Пловдив

След 25 години подновяват строежа на надлез над жп линията Карлово – Пловдив

Замразеният от 25 години строеж на надлез над жп линията Карлово–Пловдив се размразява.

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за проектирането и доизграждането му с прогнозна цена от 3.2 млн. лв. без ДДС. Средствата се осигуряват от държавния бюджет по програмата "Ново строителство".

Надлезът се намира от км 15+650 до км 17+192 на третокласния път Калояново – Хисаря.

С изграждането на надлеза над жп линията Пловдив–Карлово ще се премахне съществуващият жп прелез на третокласния път в участъка между Хисаря и село Черничево.

Строежът на съоръжението започва през 1988-1990 г. Тогава са направени насипи зад устоите на надлеза и част от трошенокаменната основа на пътната конструкция.

През 1990 г. строителството на обекта спира поради липса на средства.

През 2000 г. работата е подновена, но поради промени в нормативната уредба за проектиране на съоръжения е възложено изготвянето на нов технически проект за надлеза.

През 2005 г. работата на обекта отново е преустановена поради липса на пари.

Бъдещият изпълнител на поръчката ще трябва да извърши необходимите проучвателни работи, обследване и изпитване на съществуващия строеж и да изготви технически проект за цялостното доизграждане на обекта.

Ремонтно-възстановителните и довършителните работи ще бъдат изпълнени по съществуващата стоманобетонова конструкция на жп надлеза.

Срокът за изпълнение на поръчката е 360 дни.

Кандидатите могат да подават оферти до 17 часа на 14 декември 2015 г.

Критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?