Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

След като бе осъден за ДДС, Софийският университет си плати данъците

ВАС е потвърдил ревизионен акт на НАП за 3 милиона лева

1 коментар
Снимка: Архив

Софийският университет е окончателно осъден от данъчните за недеклариране на ДДС и данък върху приходите за близо 3 млн. лв. от търговската дейност на учебното заведение в продължение на шест години (2011 - 2016 г.), показа проверка на Mediapool. Ревизионният акт на НАП за данъчните задължения на университета е от 12 ноември 2018 г. и е потвърден окончателно от Върховния административен съд (ВАС) през февруари тази година. Оттогава насам обаче университетът е платил всичките си данъци и е изряден данъкоплатец, показва удостоверение от НАП, предоставено на Mediapool от ректора проф. Анастас Герджиков, който в момента е кандидат-президент.

НАП установява, че университетът не е платил данък върху приходите от стопанската си дейност в размер на 365 000 лв. и лихви от близо 200 000 лв. Данъците са дължими за периода от 2011 г. до 2016 г. включително. Отделно, Софийският университет не е платил ДДС в размер на 1.61 млн. лв. и лихви в размер на 781 000 лв. за данъчния период от 1 декември 2011 г. до 31 октомври 2017 година. Общата сума е за близо 3 милиона лева.

От 2011 г. до ноември 2015 г. ректор на СУ е проф. Иван Илчев, а от ноември 2015 г. до края на ревизирания период (2016 г.) – проф. Анастас Герджиков.

СУ има проблеми с финансовата отчетност от над 15 години

Проблемите със счетоводството и финансите на Софийския университет датират от поне 15 години и са известни на всички органи за финансов контрол в държавата. През октомври 2015 г., по време на ректорския мандат на проф. Иван Илчев, проверка на Агенцията за финансова инспекция разкри, че университетът има неплатени данъци и лихви върху тях за 14 млн. лв. Задълженията са били дължими за периода 2007 – 2012 г.

Проблемите са констатирани многократно и от Сметната палата. За последните 10 години тя два пъти отказа да завери годишния финансов отчет на университета - за 2014 и 2016 г., и шест пъти го завери с резерви - за 2012, 2013, 2015 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

Покрай отказа от заверка на отчета за 2016 г., когато Сметната палата обяви, че документът не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на висшето училище, избухна голям скандал.

Тогава новоизбраният ректор проф. Герджиков призна, че дори ръководството на СУ "няма реална представа за финансите му". "През последната година успяхме с усилия и мизерни средства да изградим електронна система за отчет, която работи от 2 месеца", обясни ректорът през 2017 година. "Хората, свързани със счетоводната дейност, напуснаха и ще бъдат сменени. Там трябва да има промяна. Не мога да обвинявам тези хора. Те са положили огромни усилия да се справят с мизерни средства", каза още Герджиков преди четири години.

Тогава той обяви още, че предстои сериозно затягане на финансовата дисциплина и изграждане на връзка между звената на СУ и централното счетоводство. Трима души от мениджърското ръководство на университета, включително дългогодишният главен счетоводител Адриан Маринчев, подадоха оставки.

Оттогава има видимо подобрение в отчетността на СУ, макар че проблемите не са решени докрай. Сметната палата продължава да заверява отчетите на СУ с резерви.

По отношение на плащането на данъците и осигуровките обаче проблемът е изчистен. През 2018 г., отново за стар период, Административен съд – София град осъди СУ за неплатени 20 милиона лева данъци, но няма данни за обжалване във ВАС.

Към месец май 2021 г. обаче университетът е платил всичките си данъчно-осигурителни задължения, показва справка на НАП, предоставена от СУ на Mediapool. Освен това счетоводната система и правилниците са променени така, че данъците да се декларират и начисляват коректно.

НАП е разкрила неправилно облагане на приходите от стопанска дейност

Ревизионният акт на НАП, който е бил обект на делото пред ВАС, също е от периода на тежки проблеми във финансовата отчетност на СУ.

Обект на ревизията са били основните пера, по които Софийският университет събира приход извън държавната субсидията. Приходите от наеми за ревизирания период са 5.6 милиона лева. Тук проблемът е по-малък, защото тези пари са декларирани пред данъчните, като университетът е прибрал обратно половината пари от данъците, позовавайки се на Закона за корпоративното подоходно облагане.

СУ има близо 1.7 милиона лева приходи от настаняване и предоставени услуги в учебно-научните си бази, които не се декларирани пред НАП.

Не се декларирани и приходите от университетските ботанически градини в София, Варна и гр. Балчик, които са за 817 308 лева. Не са обявени общо 9.66 милиона лева приходи от курсове за външни лица, които са основен бизнес за Департамента по езиково обучение и Факултета по математика и информатика.

В ревизионния акт на НАП е записано, че счетоводството на Софийския университет за този период е било напълно сгрешено. Приходите от отдаване под наем на недвижимо имущество са търговска дейност и университетът не е имал право да прибира половината данък. Всички останали приходи на СУ също са сметнати за услуги от изцяло стопански характер, поради което подлежат на декларирани и облагане с данък върху приходите.

"Тези стопански дейности са единствено източник на финансови средства за учебното заведение, но те не са присъщи на дейността му и не би следвало да се ползват от данъчно облекчение, независимо, че с приходите от тях то може да покрива и някои свои разходи по основната дейност", посочват данъчните.

Ревизията в СУ е стартирала на 15 декември 2017 г., когато Анастас Герджиков е започвал третата си година като ректор.

Какви приходи не са декларирани

Съдебното решение показва, че Софийският университет извършва мащабна търговска дейност по множество направления, но допреди три години явно не е смятал, че дължи данъци за това.

СУ продава цветя, заснема на видеоклипове, организира езда на коне, беседи, работи като платен паркинг, произвежда рекламни материали, организира празненства с барбекю в своите градини, сватбени ритуали, организира возене с файтони. Бизнесът с курсовете по български език, литература, чужди езици и математика са добре известни на цялото общество.

Съдът казва, че само една част от приходите от курсовете на СУ биха могли да се свържат с основната дейност на университета – обученията за езикова и специализирана подготовка на чужденците, кандидатстващи във висшите училища в България. Останалите курсове обаче подлежат на деклариране и облагане.

СУ: Проблемът с неправилното облагане вече е изчистен

Проблемът с неправилното облагане на част от приходите от стопанската дейност на СУ е възникнал заради спор между университета и данъчните при прилагането на законите за законите за корпоративното облагане и ДДС, става ясно от отговор на университета до Mediapool.

Според Закона за висшето образование университетите не се облагат с корпоративен данък по част втора и с данък върху приходите по част пета от ЗКПО за основната им дейност. Законът за данъка върху добавената стойност освобождава от ДДС университетското образование, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията. Затова точното определяне на съдържанието на основната дейност на СУ "Св. Кл. Охридски" като висше училище е от значение за определянето на дължимия от Софийския университет алтернативен данък по глава ХХХIII от ЗКПО и ДДС, поясняват от университета.

В оспорения от Софийския университет ревизионен акт основната дейност на висшето училище е сведена до много обобщената формулировка "учебна и научно-изследователска дейност", поради която НАП са изключили определени дейности на СУ от основната му дейност и затова са обложили приходите от тях с данък по глава ХХХIII от ЗКПО. В същото време Законът за висшето образование определя предмета на дейност на висшето училище много по-широко и конкретно в сравнение с приетото в ревизионния акт.

Спорът между СУ и НАП относно съдържанието на основната дейност на висшето училище засяга облагането с данък по глава ХХХIII от ЗКПО и с ДДС на приходите за периода от 2011 г. до 2016 г. преди всичко от дейността на Департамента по езиково обучение (ДЕО) и от кандидат-студентските курсове по математика, осъществени от Факултета по математика от информатика (ФМИ), уточняват още от СУ. Университетът счита, че въпросните курсове не са сделки и нямат за цел получаването на печалба.

В крайна сметка обаче съдът се е произнесъл в полза на НАП и е потвърдил ревизионния акт.

"Още преди постановяването на решението на първата инстанция по жалбата срещу ревизионния акт (решение № 1405/27.2.2020 г. по адм. дело № 4189/2019 г. на АССГ) Софийският университет е заплатил начисления данък, което е видно от удостоверение за липса на задължения № 22250202100098009 от 18.05.2021 г., издадено на Университета от НАП", съобщиха още от пресцентъра на СУ.

Оттам обясниха още, че към днешна дата проблемите в декларирането и плащането на данъците от страна на СУ са отстранени. В правилниците на звената на университета, които се приемат от Академичния съвет, предвиждащи събиране на приходи, различни от студентски такси, са включени текстове, регламентиращи разграничаване на видовете приходи, с оглед коректното им отразяване за данъчни цели и прецизно облагане с ДДС и ЗКПО. В счетоводната система е създадена възможност за отделна отчетност на видовете приходи с оглед коректното им деклариране, уточниха още от университета.

Това се случва за пореден път

Ректорът на СУ се е сблъсквал с проблеми с финансовите проверки и преди да заеме поста в "Алма Матер". През 2012 година финансовата инспекция предписа 4.1 млн. лв. от фонд "Научни изследвания" да бъдат върнати в републиканския бюджет заради драстични нарушения. Става дума за ревизия за периода 2008-2009 година, когато фондът е ръководен от проф. Герджиков.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

1 коментар

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.  1. асен
    #1

    плазмодият на мутрите не само е нагъл, но корумпиран като банкянския си ментор.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.