След критики за манипулации ЕК ще променя насоките за оценка на законите

Европейската комисия преразглежда своите насоки за оценка на въздействието на закони и решения, на фона на обвинения, че науката става все по-политизирана, а учените са манипулирани от политиците и мощни лобистки групи.

От началото на века Европейският съюз се стреми да подобри взимането на решения и преди всяка по-сериозна политическа инициатива изисква подробен анализ за въздействието ѝ.

Оценките за въздействие (Impact assessments - IAs) вече се правят редовно, за да прогнозират възможните последици от европейското законодателство върху гражданите и върху икономиката като цяло, като се изготвят детайлни анализи за ползите и разходите.

ЕК в момента преразглежда насоките за начина, по който се изготвят оценките за въздействие. Новите насоки трябва да бъдат обявени в края на 2014 г., съобщава EurActiv.


Дебатът може да изглежда технически, но последиците от него биха имали траен ефект.

Оценките за въздействие може да накарат ЕК да направи съществени изменения на законодателни предложения като ги минимизира или дори изцяло да се откаже от тях. Могат да бъдат одобрени или отхвърлени продукти и технологии, а това ще доведе до нови възможности за растеж или до загуба на работни места, в зависимост от резултата.


Някои въпроси могат да доведат до "експлозия", когато в обсъждането им се намеси и науката – теми като климатичните промени, възобновяемата енергия, разрешенията за ГМО, шистовия газ или регулацията за химикали, които предизвикват ендокринни смущения.


По всеки от тези въпроси ЕК търси съвет от научната общност, за да реши дали и каква форма на регулация е необходима и ако се въвежда, какви да са предпазните мерки.


Затова не е изненадващо, че оценките за въздействие привличат не само внимание, но понякога и критики.


Някои ги възприемат като допълнителна бюрокрация и препятствие за по-бързо и по-компактно законодателство. Други са подозрителни към процедурата, като казват, че представяните "доказателства" са повлияни от политически манипулации и най-разнообразни интереси, включително от мощни бизнес лобита.

Дори учените чувстват, че са манипулирани от политици, които искат да дадат ход на специфични политически инициативи.


Голямо предизвикателство за новата ЕК ще бъде да раздели процеса по набиране на доказателства от "политическия императив", който е двигател на политическите предложения, казва Ан Глоувър, главен научен съветник в ЕС.

Споделяне

Още от Европа