След тежък спор в КЕВР водата в София все пак поскъпва с 18%

Исканията за орязване на печалбата юридически няма как да минат, окончателното решение за цената от 1 април ще е ясно до дни

След тежък спор в КЕВР водата в София все пак поскъпва с 18%

Цената на водата в София все пак ще поскъпне от 1 април 2017 г. с 18 на сто, каквото бе първоначалното намерение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това става ясно от публикувания протокол на закритото заседание на комисията от 27 февруари, на което трябваше да се вземе окончателното решение за влизане в сила на петгодишния бизнесплан и ценовите предложения до 2021 г. на "Софийска вода". Вместо това, след тежка дискусия между членовете на комисията, проектът бе върнат за преработка на работната група на КЕВР, която да прецени каква точно да е нормата за възвръщаемост на капитала на дружеството или грубо казано печалбата му.

На работната група е възложено в срок от три дни да прецени дали при определяне на цената на водата трябва да се приложи записаната в концесионния договор между Столичната община и "Софийска вода" норма на печалба от 17% или определената от КЕВР през април 2016 г и оспорвана пред Върховния административен съд норма от 9.94%, която при това през януари 2017 г. отново е била променена от регулатора на 17 на сто.

Заради оказания при общественото обсъждане на новите цени натиск върху регулатора от страна на Столичният общински съвет, омбудсмана и редица потребителски организации, според които цените не са икономически обосновани и нормата на печалба е прекалено висока, което бе прието като аргумент от КЕВР, първоначалните очаквания бяха, че тарифите ще бъдат ревизирани надолу.

На закритото заседание на комисията обаче преобладаващи са били становищата, че КЕВР трябва да прилага записаната в концесионния договор норма на възвръщаемост.

Предложението за връщане на бизнесплана и цените за преработка от концесионера в срок от три месеца е било отхвърлено от мнозинството в КЕВР.

Председателят на регулатора Иван Иванов е бил за преработка на бизнесплана с норма на печалба от 9.94%, но колегите му не са били съгласни с това, посочвайки, че КЕВР не може да променя записани в концесионния договор клаузи. Дори Иванов е критикуван, че иска да се изкара защитник на обществените интереси, независимо че нормативните разпоредби изискват прилагане на норма на възвръщаемост от 17%. Той обаче защитава тезата с аргумента, че Законът за регулиране на водните и канализационните услуги изисква икономически обоснована норма на възвръщаемост, независимо от записаната в концесията.

В крайна сметка обаче на работната група е възложено да преработи решението си според последното прието решение на КЕВР относно нормата на възвръщаемост на капитала на "Софийска вода" от 17%, както е по концесионен договор", и предишното – за 9.94%. На практика излиза, че преработеното решение ще търпи по-скоро юридически редакции, отколкото по финансовите параметри и реално ще се потвърдят вече дискутираните цени. То вече е готово и до края на седмицата ще има окончателон решение на КЕВР за цената на водата.

Според него от 1 април кубик вода в София, който в момента струва 1.82 лв. с ДДС, вече ще се се плаща от домакинствата по 2.16 лв. Това е повишение от 18 процента.

Предложението на "Софийска вода" бе водата да поскъпне с 32 на сто през 2017 г., догодина – с 47 процента, през 2019 г. - с 57%, през 2020 г .- с 64%, а през 2021 г. - със 71 процента.

Регулаторът обаче оряза повишаването съответно до 18%, 27%, 35%, 41% и 47 на сто за всяка от следващите пет години.

В този период "Софийско вода" смята да инвестира почти 200 млн. лв., което обаче е по-малко от предишния петгодишен период, когато във ВиК-мрежата на София са вложени 230 млн. лв. С тях са намалени загубите на вода с повече от 55 млн. куб. м.

Срещу повишението на цената с предвидените от КЕВР темпове се обяви Столичният общински съвет, който е срещу нормата на възвръщаемост от 17% с мотива, че в момента се водят преговори със "Софийско вода" за намаляването ѝ.

Изходът от преговорите обаче съвсем не е ясен и затова членовете на КЕВР се обединяват около мнението, че трябва да се прилага записаната в концесионния договор възвръщаемост, макар някои от тях да настояват да се приложи взето през април 2016 г. решение за икономически обоснована норма на възвръщаемост на собствения капитал на "Софийска вода“ от 9.94%. Техният мотив за прилагане на тази норма е, че това е най-високата от всички норми на печалба в регулираните сектори като природен газ, топлоенергетика и електроенергетика, а и дружеството не е посочило начина на изчисляване на размера от 17%, съответно не е обосновало и доказало, че същият е икономически обоснован.

Надделяват обаче становищата, че налагане на различната от записаната в концесията норма на печалба от 17 процента може да доведе до задействане на клауза от договора за развалянето му заради неспазване на договорките и така Столичната община да бъде принудена да заплаща дължимите от "Софийска вода" задължения по взет заем от Европейската банка за възстановяване и развитие, чиято главница към 2017 г. е 107.384 млн. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес