След увеличението от 1 април 70% от пенсионерите ще получават над 200 лева

Средният ръст е 23 лева, 1200 души ще си получат реалните пенсии след вдигането на тавана

Сн. БГНЕС

След увеличението на пенсиите от 1 април 70% от пенсионерите ще получават доход от пенсии над 200 лева, съобщи в петък управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Бисер Петков.

 

Ако до 1 април пенсионерите, които са получавали пенсии до 200 лева, са били 826 253 души или 37% от общия брой на всички пенсионери, то след 1 април този брой намалява на 674 123 пенсионери или 30.2%. По друг начин казано след 1 април около 70% от пенсионерите ще получават доход от пенсии над 200 лева”, обясни Петков.

 

Средно един пенсионер ще получи с 23 лева повече. Сега средният доход на един пенсионер от една или повече пенсии е 270 лева, а след увеличението ще бъде 293 лева или с 8.5% повече. Вдовишката добавка пък ще нарасне средно с 4 лева и 83 стотинки.

 

По закон пенсионерите ще получат диференцирано увеличение на пенсиите в зависимост от това кога са се пенсионирали. Два милиона пенсионери, които са направили това до края на 2009 година, ще получат максималната индексация от 9.8%.

 

Пенсиониралите се през 2010 година са 100 000 души и техните пенсии ще бъдат повишени с 8.8%. Излезлите в пенсия през 2011 година са 80 000 души и техните пенсии ще бъдат индексирани с 5.7%. 60 хиляди души, пенсионирали се през 2012 година, ще получат актуализация от 4.2%.

 

Осъвременяването се извършва върху действителния размер на пенсията без в базата за изчисляване да се включват изплащаните към пенсиите добавки. Но вдовишките добавки също ще се увеличат.

 

Петков обясни, че по отношение на наследствените пенсии или т.нар. вдовишки добавки осъвременяването е върху размера на пенсията на починалия съпруг или съпруга, според годината, когато им е била отпусната тази пенсия.

 

Той допълни, че тъй като преобладават отпуснатите пенсии до 2009 година, много от пенсиите, които ще служат като база за изчисляване на вдовишките добавки, ще се осъвременят с най-високия процент.

 

Около 1200 души ще получат действителния размер на пенсиите си след индексацията и след вдигането на тавана на пенсиите от 700 лева на 770 лева. Сега пенсионерите, чиито пенсии са ограничени до 700 лева, са 53 791 души.

 

Средно действителният размер на пенсиите им е 881 лева. След 1 април пенсионерите, които ще получат пенсия, ограничена до новия максимален размер от 770 лева са 52 512, като средният действителен размер ще е 966 лева.

 

Хората, които получават минимална пенсия, която се увеличава от 145 на 150 лева, ще намалеят с около 30 000 души след индексацията.

 

Сега хората на минимална пенсия са 365 248 души, а след увеличението ще станат 334 513 души.

 

Социалната пенсия за старост също се увеличава от 100.86 лева на 110 лева.

 

Доколкото всички пенсии, несвързани с трудова дейност, са функция от този размер, всички те също нарастват. Става въпрос за пенсиите за военна инвалидност, пенсиите за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност, персоналната пенсия. Персоналната пенсия, която се отпуска на хора с недостатъчен осигурителен стаж, нараства на 99 лева, тъй като тя е 90% от социалната пенсия за старост”, обясни Петков.

 

Изплащането на осъвременените пенсии ще започне на 8 април 2013 г. и ще приключи на 20 април 2013 г., като пенсионерите, получаващи парите си по банков път, традиционно ще са сред първите.

 

Увеличение ще получат всички пенсии, които са с дата на отпускане до 31 декември 2012 година, независимо кога човек ще си получи разпореждането за отпускане на пенсията.

 

Сега пенсиите се отпускат в петмесечен срок от датата на подаване на документи. Така, ако човек е подал документи през декември миналата година, е възможно все още да няма отпусната пенсия. Той обаче също ще получи индексация, защото пенсиите се отпускат от датата на подаване на документите или от датата на придобиване право на пенсия, ако човек си е подал документите в шестмесечен срок след това.

 

Допълнителният месечен разход за НОИ за пенсии след увеличението ще е около 50 млн. лева. Тази година в бюджета на НОИ са предвидени 490 млн. лева допълнително заради увеличението на пенсиите.

Споделяне

Още по темата

Още от България