Следващата година за България ще бъде белязана от безработицата

Следващата година за България ще бъде белязана от безработицата

В какво състояние заварва краят на 2009 година българската икономика? Какви са очакванията за 2010? г.? Отговори дава експертът от Световната банка Тед Олерс, директор за Източна Европа и Централна Азия, пред радио "Дойче Веле".

"2009 беше много трудна година за българската икономика. БВП и доходите спадат драстично, а това идва на фона на силния растеж от предишните години", казва експертът.

"Свиването в България е много близо до картината в другите държави в Източна Европа и Централна Азия, където то е между 5.5 и 6 процента. В сравнение с другите нови членки на ЕС икономиката на България има относително голямо свиване - в повечето други държави очакваме спад на БВП с около 4 до 4.5 процента", продължава той.

"Разбира се, в рамките на региона има много големи разлики. Полша, например, запази през 2009 макар и слаб, но положителен растеж, докато Литва и Латвия претърпяха свиване с около 18 процента”, казва Тед Олерс.

Свиването продължава

Можем ли да очакваме ревизирана прогноза на Световната банка за България през 2010? МВФ, например, ще ревизира прогнозата си поради това, че данните за последното тримесечие на 2009 година са били по-добри от очакваните.

"Нашите предвиждания са, че през 2010 г. България ще претърпи допълнително свиване на икономиката си с около 2 процента", отговаря експертът.

"Твърде трудно е да се правят точни прогнози, защото много неща зависят от скоростта, с която ще се възстановяват останалите части на света. Особено западноевропейските икономики, от които зависи българският износ”, добавя Тед Олерс.

Какви са, според него, най-големите опасности за България и останалите източноевропейски икономики?

"В състоянието на отделните източноевропейски икономики има големи вариации. Зависимостта им от световната икономика създава обща опасност за всички - и това е слабият световен растеж. Макар да изглежда, че рецесията започва да се оттегля, не е ясно колко бързо ще расте търсенето на внос от Източна Европа от страна на пазарите в Западна Европа, Азия и Северна Америка. Регионът е особено чувствителен към скоростта на възстановяване в Западна Европа, така че това е първият източник на опасности", обяснява експертът от Световната банка.

Слаб растеж, висока безработица

Втората опасност, според Олерс, е, че големите чужди капиталови постъпления от периода преди кризата едва ли ще се възстановят до старите си нива. Финансовите пазари ще останат затегнати, инвеститорите в България и региона ще са предпазливи, много по-внимателни по отношение на рисковете, смята той.

"Ефектът от това ще е по-слаб икономически растеж в сравнение с периода 2003-2007 г. Безработицата също ще остане висока и дори ще продължи да расте, оказвайки пряко влияние върху благосъстоянието на хората в България и региона. Правителствата ще се окажат в крайно трудна фискална ситуация поради намалените данъчни приходи и увеличените нужди в социалния сектор, което е последица от кризата.

Социалният сектор представлява много голям дял от разходите в много държави и особено в Източна Европа. В това отношение България не прави изключение”, посочва експертът.

Прогнозите на повечето икономисти са, че Източна Европа ще се възстановява по-бавно в сравнение с другите развиващи се региони. Мнението на Тед Олерс и на институцията, в която работи, е сходно.

"Ние очакваме положителна промяна в Източна Европа и България, но между отделните държави има наистина много големи разлики. Предвиждаме, че 10-те нови членки на ЕС от Източна Европа ще стигнат до положителен растеж през 2010 г., но растежът ще е по-бавен и по-слаб в сравнение с други части на света. За тези държави от изключителна важност е конвергенцията със Западна Европа. Прогнозираме, че този процес ще се съживи, но икономическият растеж ще е по-слаб отпреди”, уточнява Тед Олерс.

Кризата - финансова и човешка

Как изглежда 2010 през погледа на Световната банка? Ще бъде ли тя по-добра година за обикновените българи? Според експерта "финансовата криза се превърна в човешка криза".

"Правителството в България, но и управляващите в останалите източноевропейски страни ще трябва да предприемат подходящи мерки за подпомагане на най-уязвимите групи. В същото време те трябва да осигурят и мерки за по-бърз и устойчив икономически растеж, за излизане от кризата. 2010 г. най-вероятно ще е трудна година. Въпреки очакваното възстановяване, въпреки прогнозите за растеж, безработицата ще остане висока, а това ще затрудни неимоверно повечето домакинства”, предупреждава Тед Олерс, експерт от Световната банка.

Споделяне

Още от Бизнес