Слово на президента Георги Първанов след получаване на наградата на Международния фонд за единството на православните народи

ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО
ВАШИ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВА,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!

За мен е високо признание и чест да бъда сред тези, които са удостоени с наградата за укрепване единството на православните народи. Приемам наградата като висока оценка не само на моите усилия и принос в отстояването на извоюваното през вековете достойно място на Православието в живота на българския народ и на редица други нации.

Още от ІХ век нашата страна е равнопоставен член на православното семейство. В зората на своята държавност България е сред съзидателите на цивилизована Европа. Още тогава православието се утвърждава като наша духовна връзка, наша обща история, опорна точка на принадлежността ни към европейската цивилизация.

Приемам тази награда като представител на България, която акад. Дмитрий Сергеевич Лихачов нарече "държава на духа" - държавата, която прие учениците на Кирил и Методий и се превърна в родина и люлка на славянската писменост, основа на православната култура.

През изминалите векове има многобройни примери на единство и взаимопомощ, които са с решаващо значение за съхраняването на националната ни идентичност. Ние никога няма да забравим, че преди 125 години братска Русия, заедно с много други православни народи освободиха България и върнаха изгубената преди пет века държавна независимост.

Днес повече от всякога гласът на православните славянски народи трябва да се запази като усилие "да се запази единството на духа чрез връзките на мира". (Послание на Св. Апостол Павел до Ефес, гл. 4, стих 3).

Единството на православните народи, живеещи на една пета част от планетата ни зарежда с необходимото самочувствие, за да водим равностоен диалог с другите религии за постигане на така желаната от всички хора сигурност в света.

Приемам наградата от името на един народ, последователно изграждал през вековете и особено в последните години един модел на етническа и религиозна толерантност; народ, сред който ксенофобията и расизмът никога не са имали почва. Приемам наградата като президент на държава, в която религиозните права и равноправието между християни, мюсюлмани, евреи и други са гарантирани от конституцията и законите и което е по-важно осъществени в реалния живот.

Като Ви благодаря отново за оказаната ми чест, бих искал да Ви уверя, че ще продължа своите усилия за развитието на отношенията между нашите две страни и народи, за напредъка на духовното общуване в обединена Европа.

И накрая, бих искал да призная, че съм дълбоко впечатлен от огромната благотворителна, културна, хуманитарна и просветителска дейност, която Международният фонд за единство на православните народи под попечителството на Ваше светейшество извършва не само в Русия, но и далече извън нейните предели.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?