Службите искат затягане на контрола над политиците с нов закон срещу прането на пари

Предвиждат се разширяване на кръга от проверявани лица и нови мерки

Службите искат затягане на контрола над политиците с нов закон срещу прането на пари

Изцяло нов Закон за мерките срещу изпиране на пари ще затегне контрола на службите над представителите на политическия ни елит и свързаните с тях лица. Това се предвижда в законопроект, разработен от междуведомствена група, ръководена от ДАНС и МВР, публикуван за обществено обсъждане в четвъртък в Портала за обществени консултации.

Основният аргумент за смяната на сега действащото законодателство по темата е то да бъде приравнено с европейската рамка, пише в мотивите към законопроекта.

Службите искат разширяване на кръга от проверявани лица – т.нар. "видни политически личности". Според новата идея за такива ще се приемат не само представителите на високите етажи на властта и средния ѝ ешелон, а и свързаните с тях хора – тези, с които те са сключили брак, живеят във фактическо съжителство, деца, родители и роднини по съребрена линия до втора степен.

Във фокуса на проектозакона попадат и всички физически лица, за които има данни, че са в близки "търговски, професионални или други делови взаимоотношения" с проверяваните политици или техните роднини.

Предвижда се съвсем нова мярка, задължаваща всички учредени у нас юридически лица да разполагат и предоставят "подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права".

Разработените от ДАНС и МВР текстове ще им позволят да изискват цялата им необходима информация от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителски фондове и други подобни чуждестранни образувания.

Мерките, въвеждащи европейското законодателство срещу изпирането на пари включват още "комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация за съмнителни операции, сделки и клиенти, разкриване на друга информация за целите на закона, контрол върху дейността на задължените субекти и обмен на информация". Законът предвижда и създаването на регистър за действителни собственици на компаниите.

"Забранено е откриването или поддържането на анонимна сметка или сметка на фиктивно име, както и откриването или поддържането на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име", пише още в законопроекта.

В него са залегнали и допълнителни правомощия на службите, свързани с проверки в регистри, събиране и обработване на информация плюс постоянен обмен на данни между МВР, ДАНС, прокуратурата, КФН, БНБ, министерствата на финансите и правосъдието, НАП, КОНПИ, Агенцията по вписванията, ВСС.

"Ефектът, който следва да постигне новото законодателство, е подобряване на прозрачността в собствеността на юридическите лица и другите правни образувания, както и по-доброто познаване на клиентите от страна на задължените субекти", мотивират се авторите на законопроекта.

Службите очакват, че новият закон ще доведе до намаляване на случаите, свързани с изпиране на пари и така "ще бъде повишен интегритетът на финансовата система в страната, ще бъде постигнато по-високо ниво на доверие в същата, както от страна на гражданското общество, така и на бизнеса".

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?