Службите се превръщат в кадровици на ВСС

Службите се превръщат в кадровици на ВСС

Членовете на Висшия съдебен съвет ще бъдат задължени да подават заявления за изваждане на допуски до секретна информация, което ще ги подложи на проверки за благонадеждност от ДАНС. Ако Държавната комисия за сигурност на информация откаже изваждането на разрешително за боравене с класифицирана информация, съответният член на съвета няма да може да участва в заседания, на които се обсъжда такава информация.

Това предвижда проектът за промени в Закона за съдебната власт, който бе оповестен в сряда от Министерството на правосъдието. Вътрешният министър Цветан Цветанов настоява за това вече четири месеца, а ВСС обяви, че това би представлявало намеса в работата на съдебната власт.

В опит да се мотивира вицепремиерът започна да говори без конкретни имена за "зависимостите" в съдебната система, включително и "сексуалните" такива.

Приемането на тази промяна означава, че МВР и службите ще могат да разследват легално членовете на ВСС и да влияят върху кадровата им политика. Евентуалният отказ от получаване на допуск пък на практика ще дискредитира съответния магистрат, тъй като Държавната комисия за сигурност на информацията (ДКСИ) по принцип не съобщава мотивите си за отказа. От друга страна решенията на ДКСИ са необжалваеми по съдебен ред.

В проекта за промени е записано, че членовете на ВСС са длъжни да пуснат молби за изваждане на допуск в срок от 3 месеца след встъпването им в длъжност.

Сегашният съвет е по средата на своя мандат, а публикуваният проект не дава отговор на въпроса дали тези текстове ще важат и за него. От Министерството на правосъдието обясниха пред Mediapool, че в този му вид законопроектът в частта му за допуските не засяга настоящите членове на ВСС. Това обаче може да бъде коригирано от депутатите с промени в преходните разпоредби на закона.

Мотивите към законопроекта на Министерството на правосъдието мълчат по въпроса какво налага въвеждането на тези процедури, което допълнително засилва съмненията, че поправката е вкарана под натиска на МВР.

Извън тази тема в проекта има и нови процедури за избор на членовете на ВСС и за атестирането на магистратите от кариерата. Имената на кандидатите от парламентарната квота на ВСС заедно с кратка биография се обявяват публично на сайта на Народното събрание месец преди гласуването. А предложенията за членове на съвета от съдебната квота се обявяват месец преди провеждането на общите събрания на съдилищата и прокуратурите. Имената се пращат на ВСС, който ги оповестява публично на сайта с кратка биография.

В проекта се определя и точен брой на членовете на Комисиите по предложения и атестиране и по професионална етика. И двете ще бъдат съставени от по 10 члена. Към Комисията по предложения се създават две подкомисии – едната ще атестира прокурори и следователи, а другата – съдии.

Предлага се създаването на постоянни комисии за професионална етика и към всеки един орган на съдебната власт, който е над районно ниво. За първи път се въвежда възможността ВСС да освобождава от длъжност онези магистрати, които са получили отрицателна атестация при периодичното атестиране.

За да бъде преместен магистрат от един орган в друг на едно ниво трябва да е прослужил поне две години на длъжността, която заема.

За ръководители на институции в съдебната власт ще бъдат избирани магистрати с най-малко пет години юридически стаж, от които поне три в органа, за който кандидатстват.

Заместниците пък вече ще се посочват от шефовете, а изискванията за стажа им ще са същите като при административния ръководител.

Споделяне

Още по темата

Още от България