Слязохме с пет места надолу в класацията за конкурентост

България слиза с пет места надолу и за 2007 г. е класирана на 79-то място по конкурентоспособност от 131 държави. Това сочи тазгодишното проучване на Световния икономически форум, огласено в сряда от българския партньор в проучването - Центъра за икономическо развитие (ЦИР) и подкрепено от Институт „Отворено общество”.  

Проучването ориентира инвеститорите във възможностите да се прави бизнес в дадена страна и се счита за едно от най-престижните.

Миналата година страната ни заемаше 74-то място, а класираните страни бяха 124.

Причините за пропадането ни надолу в тази класация са някои негативни оценки на представителите на бизнеса за ефективността на институциите, и то основно по отношение на безпристрастността и експедитивността на съдебната система при решаването на търговски спорове; корупционните практики; неефективната борба с организираната престъпност; недостатъчната защита на интелектуалната собственост; тромавата регулативна среда; липсата на прозрачност при обществените поръчки.

Другият фактор, който допринася за неблагоприятното класиране, е слабото технологично развитие (65-то място) и иновативият потенциал (88-о място). Тук най-добри позиции сред новоприсъединилите се към ЕС държави има Чехия (27-о място).

България е твърде назад по редица други показатели – например, публичните разходи за научни изследвания са едва 0.38% от БВП при 0.65% средно за 25-те страни от ЕС (без Румъния и България). Разходите на бизнеса за научно-изследователска и развойна дейност са 0.11% в България при 1.20% за ЕС-25, посочват от ЦИР.

България изостава и в качеството на основната инфраструктура (84-та позиция). Имаме добри резултати в макроикономическото развитие (47-ма позиция).

При фирмената конкурентоспособност България остава на същата позиция, както миналата година - 83-та. Най-добро класиране сред страните от Централна и Източна Европа имат Естония, Чехия и Словения.

Фирмената конкурентоспособност се определя от два основни фактора - качество на бизнес средата и ефективност на стратегиите. Те са тясно свързани - по-качествените стратегии изискват по-добра работа на правителството и компетентна държавна и местна администрация, интензивна конкуренция на пазара, по-модерна инфраструктура, повече информация, развити научни институции, добри доставчици, по-квалифицирана работна ръка. Именно тези фактори се опитва да измери и сравни индексът за конкурентоспособност на бизнеса, посочват от ЦИР.

Бизнес средата продължава да се оценява негативно от представителите на фирмите - България заема 77-о място. Според предприемачите проблемите, свързани с бизнес средата, са: недостатъчно ефективна държавна администрация; корупция; ниско качество на инфраструктурата; ниска квалификация на работната сила; отсъствие на етика в бизнеса.

По отношение на фирмените стратегии България е на 96-то място. Българските компании имат най-сериозни затруднения заради липсата на адекватна политика за квалификация и преквалификация на човешките ресурси, неефективен маркетинг и недостатъчно добро качество на професионалния мениджмънт, отсъствие на активна политика за закупуване и внедряване на съвременни технологии. Тези сериозни проблеми водят и до по-ниска конкурентоспособност на българските фирми, се посочва в доклада.

Споделяне

Още от Бизнес