Смени и в надзора на "Булгартрансгаз"

Държавният газов оператор "Булгартрансгаз" не бе подминат от започнатите от новото правителство промени в ръководствата на енергийните фирми. След като миналата сряда бяха сменени шефове и съвети на директорите в НЕК, Електоренергийния системен оператор, "Тец "Марица Изток 2" и Мини "Марица Изток" в понеделник дойде редът и на "Булгартрансгаз".

Сменен е целият надзорен съвет на дружеството с мотив "ускоряване реализирането на проектите по свързване на българската газопреносна система с газопреносната мрежа на съседните страни и модернизацията на газохранилището в Чирен", съобщиха от Българския енергиен холдинг", който е собственик на оператора.

Така от "Булгартрансгаз" си тръгват Деница Беязова, Йовка Дойчевска и Красимир Витанов. На тяхна място са назначени Илия Иванов, Кирил Георгиев и Владимир Митрушев.

Промените ще влязат в сила от деня на вписване на решението за промяна в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

В съвета на директорите няма промяна.

Споделяне

Още от Бизнес