Месечен анализ на Райфайзенбанк:

Смесени сигнали и умерен оптимизъм за развитието на икономиката на България

Смесени сигнали и умерен оптимизъм за развитието на икономиката на България

Икономиката на България подава смесени сигнали за развитието си от началото на пролетта, докато от началото на годината тя доминираха преобладаващо негативните тенденции в нея. това се казва в периодичния анализ на Райфайзенбанк България, направен на базата на наличните данни към началото на юли.

Та през април промишленото производство отбеляза спад от 2.8% на годишна база, но в същото време подотрасълът преработваща промишленост бe на положителна територия с годишно нарастване от 0.8%, дават пример анализаторите на банката.

Според тях това е свързано с намаляване на негативното влияние на външната среда по линия на износа.

В обзора се отбелязва, че след спадовете през първите два месеца на 2012 г. през март и април износът на стоки нараства на годишна база, макар и с минимални темпове – съответно 1.9 и 2.5%. От друга страна, започналото възстановяване на вътрешното търсене се свързва и с дефицита по текущата сметка от 158.7 млн. евро за април.

Анализаторите отчитат забавяне на процеса на погасяване на чуждите задължения от началото на годината, което се очаква да окаже благоприятно въздействие върху икономическата активност.

През първите четири месеца нетните погасени вътрешно-фирмени заеми са в значително по-малък размер спрямо година по-рано поради което нетните преки чуждестранни инвестиции в България достигат 368.2 млн. евро спрямо едва 14.3 млн. евро през същия период на предната година.

Динамиката на услугите продължава да бъде слаба поради по-късното начало на възстановяването на вътрешното търсене. Задържащо влияние върху нарастването на потреблението оказва състоянието на пазара на труда.

През разглеждания период бе отчетен спад на безработицата в страната до 12.2%, основно поради сезонни фактори, но анализът отбелязва, че като цяло не се наблюдават устойчиви процеси на възстановяване на пазара на труда.

От гледна точка на фискалната политика продължава да се подобрява изпълнението на държавния бюджет, като за втори пореден месец бе реализиран излишък (284.6 млн. лв.), с което и натрупаният от началото на годината бюджетен баланс вече е положителен и възлиза на 67.4 млн. лв.

"Прогнозите на групата Райфайзен сочат към сравнително добро представяне на Централна и Източна Европа през тази година, така че очакванията ни са България да не бъде изключение от общия тренд”, коментира главният икономист на Райфайзенбанк Калоян Ганев.

"Все пак икономическият растеж у нас ще бъде значително по-скромен от този на страни като Русия и Полша. В този контекст устойчиво възстановяване на пазара на труда не може да се случи, така че в близко бъдеще не се очертава трайно решение на проблема с безработицата и нарастването на доходите”, допълни Ганев.

Споделяне

Още от Бизнес