Сметището на Ботевград пламна

Сметището на община Ботевград и пламнало и от него се разнася пушек, установила направена в понеделник по сигнал на граждани проверка от експерти на Регионалната инспекция по околна среда и води - София.

Констатирано е било също така, че поддържането на депото е занемарено. Подходът към него е силно замърсен от разпилени битови отпадъци. Не е извършвано и запръстяване на отпадъците от октомври 2009 г., което според екозаконодателството трябва да се прави ежедневно при експлоатацията на депа за битови отпадъци.

На фирмата оператор на депото “БКС” ЕООД е дадено предписание да се предприемат незабавни мерки за недопускане на нерегламентирано изгаряне на отпадъците в района. Съставен ѝ е и акт за административно нарушение.

Според Закона за управление на отпадъците глобата е от 1 000 до 3 000 лв. За повторно нарушение санкцията е двойна.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?