Сметките за парно ще се изготвят по нов начин наесен

Сметките за парно ще се изготвят по нов начин наесен

По нов начин ще се изчисляват сметките за парно от следващия отоплителен сезон, стана ясно в сряда при представянето на проекта за нова наредба за топлоснабдяването пред парламентарната комисия по енергетика. В приложена към нея методика е променен принципът за определяне на индивидуалното потребление на радиаторите в жилището и отдадената в сградната инсталация топлина.

От есента отпада изискването собствениците в сградата да са определили процент от общото потребление между 15 и 30 на сто, който да се разпределя между всички в блока, независимо дали са свалили радиаторите, ограничават потреблението си, или консумират парно на пълна мощност. В момента често се получава така, че в избрания процент за инсталацията не може да се побере цялата разлика между показанията на топломера в абонатната станция и сбора на показанията на топломерите в жилищата. Тогава оставащата топлинна енергия се разпределя между всички радиатори, за които е отчетено, че са работили.

При това положение се оказва, че в сгради, където хората масово са си свалили радиаторите и отишлото в общата инсталация количество топлина надхвърля 50 процента от влязлото в сградата, на някои радиатори се е надписвало потребление, надхвърлящо 2, дори 4 пъти проектната мощност на отоплителното тяло. Това обясни пред депутатите Йордан Георгиев, директор на дирекция “Сигурност на енергоснабдяването” в Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ). Ако действително бяха отделили тази топлина, в жилищата температурата трябваше да е между 50 и 80 градуса, допълни той. Това са показали случаи от анализ на 3000 сгради със сериозно нарушено потребление на топлоенергия, направен в процеса на подготовката на наредбата, за да се установи проблемът със сметките.

Данните от това проучване сочат, че при проблемни сгради 10 на сто от сметките са изкривени, допълни Любка Георгиева, държавен експерт по топлоснабдяването в МИЕ. За да не се получава вече така, експертите от ведомството и научни организации са изчислили, че на едно отоплително тяло не бива да се разпределя повече от 20 на сто топлоенергия над проектната му мощност. Това ограничение ще се въведе и в софтуера на топлинните счетоводители, с който те разпределят потребеното парно в сградата.

Вече при определяне на консумацията в сградата автоматично ще се приема, че 15 на сто е за общата инсталация и този процент ще се вади от общото потребление. Останалите количества ще се разпределят според показанията на всеки от индивидуалните топломери и ако се установи, че за някои от отоплителните тела надхвърлят с повече от 20 на сто проектната мощност на съответния радиатор, разликата ще се начислява като потребена от сградната инсталация. Така полученият обем за общите тръби ще се разпределя поравно в изравнителните сметки между всички живеещи в блока, независимо дали ползват или не парно, обясни Любка Георгиева.

Очаква се, че така ще се прецизира дяловото разпределение и една единица от показанията на топломерите ще е равна на около 2-2,2 киловатчаса топлоенергия, а не както в момента да има случаи едно деление да стига до 3,9 киловатчаса, допълни тя. Георгиева все пак уточни, че е относително определянето на киловатите, съответстващи на едно деление от топломера, защото зависи от регулацията на консумацията чрез вентила.

Новият начин за изчисление на сметките за парно ще наложи промяна на софтуера на топлинните счетоводители и за да няма разминавания между всичките фирми за дялово разпределение, МИЕ има идея да изготви задание за общ алгоритъм, обясни Любка Георгиева. По думите ѝ е добре да се проведе и разяснителна кампания след хората, за да се върне доверието им към топлоснабдяването.

С преобразуването на топлинните счетоводители в подизпълнители на топлофикационните дружества, отговорността за сметките ще е изцяло на топлофикациите, тъй като те ще трябва да извършват контрол върху достоверността на подадените им данни за дялово разпределение. Снабдителите се задължават и да извършват периодичен контрол върху абонатните станции и когато данните сочат, че силно е намаляло потреблението, да се регулира подаването на топлоенергия към сградата, обясни Йордан Георгиев. Досега това се правеше само по заявка на потребителите.

Георгиева обаче не можа да каже колко често ще са длъжни топлофикациите да проверяват абонатните станции. Според  нея след приключването на настоящия отоплителен сезон снабдителите трябва да направят анализ на данните от сградите и на тези с най-голям брой отказали се потребители да се направи обстоен оглед от топлинните счетоводители, заедно с представител на живущите,след който да се предприемат конкретни мерки за ограничаването на негативни последици при формирането на сметките.

Таксата, която в момента потребителите плащат на топлинните счетоводители за отчитането на уредите, вече ще е дължима към топлофикацията. Тя ще е част от изравнителната сметка на онези абонати, чиито топломери се засичат преди и в края на отоплителния сезон. Клиентите, които искат ежемесечно отчитане, ще плащат както и сега по-висока такса, но вече във фактурата на снабдителя, обясни Георгиева.

Споделяне

Още от Бизнес