Сметната палата изпрати на прокуратурата докладите за одити в пет общини

Председателят на Сметната палата изпрати на Главната прокуратура докладите и одитните доказателства за извършените одити за съответствие при финансовото управление на общините Първомай, Рудозем, Дулово, Берковица и Генерал Тошево за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 година.

От Сметната палата припомнят законовото изискване председателят ѝ да изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Сметната палата не може да огласява данни от доклади, изпратени на прокуратурата, до приключване на наказателното производство.

Затова одитните доклади са публикувани на сайта без частите от тях, които са изпратени на прокуратурата.

За нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки докладите са изпратени на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Докладите са изпратени и на кметовете на общините, и на общинските съвети.

Споделяне

Още от България