Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Сметната палата отказва да завери финансовия отчет на СУ заради нарушения

Зле стопанисвани имоти, разминаване в отчетите на СУ и звената му, неспазени ограничения за плащане в брой

3 коментара
Сметната палата отказва да завери финансовия отчет на СУ заради нарушения

Сметната палата отказва да завери финансовия отчет на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ за 2016 г, тъй като не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на висшето училище.

От 2012 г. насам Сметната палата установява повтарящи се съществени отклонения от приложимата обща рамка за финансово отчитане при одитите на годишните финансови отчети на Софийския университет. През последните 5 години те са заверявани два пъти с отказ за заверка - за 2014 и 2016 г. и 3 пъти са заверени с резерви - за 2012, 2013 и 2015 г.
“Липсата на адекватни контролни процедури, които да предотвратяват и разкриват извършването на финансови и счетоводни нарушения, са основна причина за допуснатите отклонения“, казват от Сметната палата.

Миналата седмица ректорът на университета Анастас Герджиков съобщи, че предстои сериозно затягане на финансовата дисциплина в университета, като се очакват и кадрови промени.

Герджиков потвърди, че през последната година е открил редица пропуски в работата на няколко отдела на Софийския университет, главно тези, които работят с данни.

“Сметната палата описва нашата работа в счетоводния отдел като недобра. Ще преодолеем основното възражение на Сметната палата от последните години, а именно разминаването между нашия счетоводен отчет като институция и сборът от счетоводните отчети на нашите звена. Това означава, че някъде се къса връзката между централното ни счетоводство и звената и поради това през последните 18 месеца почти без пари успяхме да изградим една система, която свързва звената на университета с централното счетоводство по такъв начин, че сега информацията ще се получава в рамките на деня, а не два пъти годишно“, увери Герджиков.

Разминаване в отчетите на СУ и звената му

Действително в одита на Сметната палата основна критика е несъответствие между обобщената оборотна ведомост на университета и оборотните ведомости на неговите звена.

Например, по сметката “Компютри и хардуерно оборудване“ в баланса на университета са отразени 9 235 594 лв., сборът от оборотните ведомости на звената по същата сметка е 9 029 279 лв., а при инвентаризацията са установени 4 557 206 лв. По сметка “Други машини, съоръжения, оборудване“ в баланса са отразени 28 400 442 лв., сборът от оборотните ведемости на звената по сметката е 25 449 447 лв., а при инвентаризацията са установени 17 866 889 лв. За несъответствията не са предоставени документи, както и не са документирани липси и излишъци при извършването на годишната инвентаризация.

Не е спазен редът за отчитане на операциите в системата на електронни бюджетни разплащания – СЕБРА. По този начин могат да се отлагат плащания на приоритетни разходи за сметка на други. СЕБРА функционира над 15 г. в публичния сектор и позволява Министерството на финансите да контролира предварително разплащанията, но въпреки изискванията, тя все още „не функционира“ за Софийския университет.

Не са спазвани ограниченията за плащане в брой

Констатирани са нарушения на разпоредбите на Закона за ограничаването на плащанията в брой. През 2016 г. продължава практиката с парични средства от касата на Софийския университет , т.е. в брой, а не по банков път, да се възстановяват гаранции за изпълнение и участие в процедури по обществени поръчки, чрез внасяне по банковата сметка на контрагента; изплащат многократно служебни аванси на стойност над 10 000 лв.; внасят суми по банковите сметки на доставчици за задължения, на стойност над 10 000 лв.

В брой е платен и недвижим имот - вилна еднофамилна сграда в гр. Черноморец, на стойност 58 725 лв., което е грубо нарушение на закона.

В Университетското издателство с печатница в края на всеки месец касовата наличност е предоставяна на материално-отговорното лице като служебен аванс без документална обоснованост. В първия ден на следващия месец сумата е възстановявана в касата. По този начин е избягвано задължителното ѝ внасяне по банковата сметка.

Не е извършено отчитане по отделни стопански области, в резултат на което получените средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, са осчетоводени в отчетна група “Бюджет“.

Съгласно споразумения от 2014 до 2016 г. между ректора на Софийския университет и директора на Научноизследователския сектор (НИС), от валутната сметка на НИС в БНБ са предоставени заемообразно на Софийския университет средства, общо в размер на 4 млн. лв., за покриване на временен недостиг за изплащане на заплати, както и за други текущи разходи. Произходът на средствата по сметката е от авансови преводи по международни програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, както и по договори с чуждестранни фирми, които се изпълняват от НИС. Към края на 2016 г. на НИС не са възстановени 3 143 185 лв., въпреки необходимостта от средства за изпълнението на проектите на института. Използването на целевите средства за други цели възпрепятства плащането на разходи по международни проекти и създава предпоставки за налагане на финансови корекции и наказателни лихви.

За установените нарушения и отказа за заверка на Годишния финансов отчет на Софийския университет "Св. Климент Охридски“ за 2016 г. са уведомени Народното събрание, Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката и Националната агенция за приходите.

Много неизпълнени препоръки

Незадоволителното състояние на финансовата дисциплина в Софийския университет се потвърждава и от проверката за изпълнението на препоръките по одитния доклад за извършения одит за съответствие при финансовото управление на Софийския университет “Св. Климент Охридски” за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2015 г. (Одитният доклад е публикуван през лятото на 2016 г., а проверката за изпълнението на препоръките по него приключи сега.)

В него Сметната палата е дала 37 препоръки за подобряване на финансовото управление на публичните средства на ректора на Софийския университет. При извършения последващ контрол за изпълнението им е установено, че 22 от тях са изпълнени, а 15 са оценени като - неизпълнени, изпълнени частично или в процес на изпълнение, което представлява 41 на сто от дадените препоръки и формира оценка за формален подход при изпълнението им.

Установено е, че не са изпълнени предписаните действия за решаване на констатираните пропуски и нередности, а именно:

- Не са предприети действия за освобождаване на имоти – държавна собственост от наематели, чиито договори за наем са изтекли и същите продължават да ползват имотите, без да плащат наем и разходи за консумативи. Не са предприети действия за събиране на дължимите суми от тях;

- Не са предприети действия за утвърждаване на риск-регистър, в който да се идентифицират рисковете, да се оцени вероятността от настъпването им и последиците, да се посочат какви действия ще се предприемат за ограничаване на рисковете до приемливо ниво;

- В “Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет“ на университета не е определен ред за окомплектоване и съхраняване на проектите, финансирани от Студентския съвет.
По време на последващия контрол са предприети действия, като са издадени заповеди и са одобрени отчети и правила във връзка с препоръките на Сметната палата, но все още остават нерешени проблеми:

- Не е прекратена практиката за неоснователно сключване на споразумения за ползване на имоти - държавна собственост до провеждането на нови търгове по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането му. Изпратени са само писма за освобождаване до ползвателите на имоти - държавна собственост, чиито договори за наем са изтекли и продължават да ги ползват, но не са предприети конкретни действия за фактическото им освобождаване.

- Не е преустановена негативната практика за сключване на споразумения/договори за сътрудничество, с които са дадени за ползване недвижими имоти - държавна собственост, без да са проведени тръжни процедури по Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането му.

- Не е създадена отделна аналитична отчетност по бюджетната сметка на университета за отразяване на получените дарения във валута, което не позволява мониторинг и контрол при събирането и изразходването на дарените средства, в съответствие с волята на дарителя.

- Не е изготвен тримесечен отчет за средствата, формиращи „Вътрешноуниверситетски трансфери“ и финансираните дейности с тях, както и шестмесечен отчет за събраните средства в “Общоуниверситетската партида”, формирани от направените отчисления от приходите на факултетите и звената, както и за финансираните дейности и постигнатите резултати.

Сметната палата е дала срок от 6 месеца за изпълнение на неизпълнените препоръки, частично изпълнените и препоръките в процес на изпълнение, след което отново ще извърши проверка.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Подкрепете Mediapool.bg с 5€, за да разчитате и занапред на независима, професионална и честна информационно-аналитична медия.

3 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. click
  #3

  Просто трябва да се въведе лична отговорност на ректорите и ректорските ръководства - Финансова.Има ли нередности или наложени санкции плащат ги от джоба си.

 2. Авакум Захов
  #2

  В държавните университети са нужни професионални мениджъри, каквито има в частните университети. Абсурдно е очакването професор по римска литература, какъвто е случаят в СУ, успешно да управлява десетки милиони лева публични средства. И големият проблем не са плащанията в брой, а предоставеният "заем" на СУ за заплати от предоставени на НИС аванси по проекти. За същото - използване на целеви средства за текущи разходи в НДК, Боршош вече е получил призовка в качеството на обвиняем.

 3. закона за автономИята на ВУЗ-овете бе първия закон, приет след 10.11.1989г! Резултатите са видни! И там, и навсякъде!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Подкрепете Mediapool.bg с 5€, за да разчитате и занапред на независима, професионална и честна информационно-аналитична медия.