Сметната палата подмина рязкото забогатяване на Пеевски, но изтипоса кметицата на Долни Чифлик

Общинар от Венец върти бизнес за милиони и е в ръководството на две държавни предприятия

Сметната палата подмина рязкото забогатяване на Пеевски, но изтипоса кметицата на Долни Чифлик

Сметната палата прати на данъчна проверка 275 души, заемащи на висши длъжности, заради несъответствия между имуществените им декларации и доходите им. Интересното е, че сред тях не фигурира бизнесменът и депутат от ДПС Делян Пеевски въпреки видимото несъответствие между заплатата му на народен представител от около 3000-4000 лв. на месец и официално декларираните от него около 17 млн. лв. депозити и 62 млн. лв. стойност на притежаваните от него компании, предимно чуждестранни. Палатата обаче е пратила на проверка куп куриозни случаи като например този на кметицата на Долни Чифлик, която пропуснала да обяви лекарската практика на мъжа си.

В момента Сметната палата има несвойствената функция да проверява имуществените декларации на властта – задача, която одиторите се надяват да бъде прехвърлена на бъдещия единен антикорупционен орган.

През 2017 г. Пеевски обяви имущество за около 79 млн. лв.

За пръв път през пролетта на 2017 г. Делян Пеевски декларира приходи от онази част от бизнеса си, която реши да освети публично. Той обяви пред Сметната палата влогове за около 17 млн. лв. и бизнес за около 62 млн. лв. Тъй като в предишните години депутатът бе декларирал доста по-малки суми, излиза, че през 2016 г., за която се отнася декларацията, той рязко е забогатял.

Според обявеното от Пеевски пред Сметната палата, официалните му спестявания са нараснали с удивителните 525 пъти от 2009 г. до 2017 г. – от 32 361 лв. на около 17 млн. лв. през май 2017 г. Само за последната година и половина влоговете на Пеевски са скочили драстично - от около 100 000 лв., колкото той е обявил в декларацията си през 2016 г., на въпросните 17 млн. лв.

Осветената част от бизнеса на Пеевски също солидно се е разраснала за последната година, излиза още от данните. Стойността на притежаваните от него дружества се е увеличила от около 1 млн. лв. през 2016 г. на около 62 млн. лв. година по-късно. Повечето му компании са чуждестранни и неизвестни за българската общественост. Най-скъпото му притежание са книжата в "Mercury Holding Ltd" – 39 млн. лв., а други близо 10 млн. лв. е стойността на дела му в "Intrust Limited". Пеевски е обявил още близо 7 млн. лв. в "Proof Method Marketing" и 4 млн. лв. в "Интръст" ЕАД.

Имотите на депутата остават трите му жилища в София, придобити между 22-та и 24-годишната му възраст.

Сметната палата: Нямаме достъп до банкова тайна и офшорни сметки

Въпреки рекордното забогатяване на Пеевски, по документи Сметната палата не е успяла да засече отклонение на стойност над 10 000 лв. между официалните му доходи и имуществото му, каквото е условието по закон, за да бъде предаден депутатът на НАП.

"Сметната палата няма достъп до данни за доходи и имущество на лицата зад граница, нито пък в офшорни зони. Нямаме и достъп до банкова тайна за влоговете в България", казаха от институцията пред Mediapool.

В последните години Националната агенция за приходите (НАП) официално е съобщавала за две данъчни проверки и ревизии на Делян Пеевски. Първата от 2014 г. приключи с допълнително установени задължения на депутата и на майка му Ирена Кръстева в размер на 300 000 лв., които двамата погасиха. В началото на 2016 г. данъчните стартираха нова проверка заради различните придобивания, които той направи в края на 2015 г. и началото на 2016 г., но резултатите от тази проверка още не са известни.

След данъчните проверки близо 100% от политиците се оказват "чисти"

По закон всяка година до 30 април, а също и при встъпване или при излизане от властта, хората на публични длъжности като президент, премиер, депутати, министри, зам.-министри, кметове и др. трябва да обявяват имуществото си в Сметната палата в специални декларации, които са публични. Към 20 март 2017 г. в списъка на задължените лица влизаха 2627 души, които нарастват приблизително двойно, като се включат съпрузите им.

Всички те декларират недвижимото си имущество, включително земеделски земи, превозни средства, банкови влогове и заеми над 5000 лв., налични парични средства, акции, и дялове в дружества.

Екип от 11 души в Сметната палата имаше шест месеца да провери дали всеки от тези 2627 души има или няма разминаване между декларираното и реално притежаваното имущество. Проверката обаче се прави само на база публични регистри и документи, които се изискват от съответните държавни или общински органи. Странното е, че Сметната палата няма достъп дори до банкова тайна и не може да провери дали данните за влоговете отговарят на истината. При откриване на несъответствие над 10 000 лв. или при пропуск да се подаде декларация случаят се подава на НАП за проверка или ревизия и се уведомява ДАНС.

Според обичайната статистика между 90% и 100% от проверените политици впоследствие се оказват напълно изрядни след двойната проверка – на Сметната палата и на НАП, което от години поставя под сериозен въпрос ефективността на цялата система за проверка на обогатяването във властта.

Обикновено се забравят дребни доходи или части от имоти

Сред предадените за данъчна проверка тази година са депутати, служебни министри, кметове, председатели на общински съвети, заместник-кметове, членове на ръководствата на политически партии, предимно извънпарламентарни, показват публикуваните данни на сайта на Сметната палата.

Одиторите са излезли със 147 заключения за несъответствия на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, подали ежегодни декларации или уведомления през 2017 г.

За други 128 души на ръководни постове има несъответствия между встъпителни и финални декларации за периода от 1 януари до 10 ноември 2017 г.

В голяма част от случаите несъответствията са свързани със забравено вписване на данни на съпруга или съпругата, хонорари, ниви, придобита част от имоти, най-вероятно след смърт на роднина или при делба и  т.н.

Например началникът на Дирекцията за национален и строителен контрол арх. Иван Несторов не е посочил една втора идеална част от нива в село Търнак, община Бяла Слатина, която е собственост на съпругата ми.

Кметицата на община Долни Чифлик – Красимира Анастасова не е вписала лекарската практика на съпруга си д-р Димитър Анастасов.

Емил Кало, който е в ръководството на АБВ, пък е забравил да посочи хонорар от 200 лв., както и 2160 лв. на съпругата си.

Шефът на областната дирекция на МВР в Габрово Борислав Бончев не е декларирал, че съпругата му си е купила на старо "Рено Сценик".

Конституционният съдия Мариана Карагьозова не е декларирала доходи на съпруга си за 47 974 лв.

Посочен е и председателя на Агенцията на хората с увреждания Минчо Коралски. Той не е декларирал придобиването на две ниви с площ от 34 дка в село Черково, община Карнобат, както и една трета идеална част от поземлен имот придобит от съпругата му в село Аврен след делба.

Членът на Комисията за енергийно и водно регулиране Светла Тодорова също е забравила да декларира една трета от нива в село Малки Вършец придобити след делба и т.н.

Най-много депутати от БСП са с несъотвествия

Общо за 17 народни представители от настоящото 44-то Народно събрание Сметната палата е установила несъответствия. От тях 9 са от БСП, трима от "Воля", по двама от управляващото мнозинство ГЕРБ и "Обединени патриоти" и един от ДПС.

Най-голямото разминаване с декларираното и притежаването има депутатът Йордан Апостолов от "Обединени патриоти", който се оказа крупен земеделец в района на област Добрич.

Апостолов не е декларирал, че притежава нива от 1 дка и лозе от 625 кв.м село Девенци, общ. Червен бряг. Той не е посочил и "право на строеж за построяване на сграда за съхранение на селскостопанска продукция, ведно с площ за обитаване до 1600 кв.м и зърнохранилище с площ от 1780 кв.м, административна сграда с площ от 79 кв.м. и автокантар с площ от 82 кв.м в стопански двор с площ от 10 дка в село Славеево, община Добричка.

Освен това Апостолов има право на строеж за построяване на люпилня за птици и изграждане на възобновяеми енергийни източници със застроена площ от 2000 кв.м върху стопански двор с площ от 3959 кв.м в село Стефаново, община Добричка.

Апостолов има и солидарно задължение по банков кредит в размер на 1.4 млн. лв. в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху нива с площ от 891 дка в село Славеево. Освен това депутатът и съпругата му имат "ипотекарни и солидарни задължения по револвираща кредитна линия в максимален размер на 250 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху собствените им недвижими имоти в село Славеево и ипотекарни и солидарни задължения по договор за стандартен инвестиционен кредит в размер на 1.2 млн. лв. в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху собствените им недвижими имоти", посочва Сметната палата.

Както част от колегите си така и Апостолов не е декларирал притежавани дялове от съпругата му в "Хънтър хаус 2010" ООД, гр. и в "Сидом" ООД.

Преди да стане депутат Апостолов беше член на контролния съвет на местната инициативна група "Добричка", която получи финансиране от няколко милиона лева от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Георги Колев е другият депутат от "Обединени патриоти", при който са открити несъответствия в подадените данни, но те са незначителни. Подал встъпителна декларация през 2017 г. Той не е декларирал урегулиран имот от 400 кв.м в село Аспарухово, община Дългопол.

Двама депутати с пропуски в документите са от ГЕРБ. Даниела Малешкова не е посочила участието на съпруга си във фирма "Тракия строй ПЗ" ЕООД. Народният представител Таня Петрова пък не е декларирала притежавано право на ползване върху жилищна сграда на два етажа с разгъната застроена площ от 285 кв.м, построена в имот с площ от 1300 кв.м в село Радево, община Аксаково.

Деветимата депутати от левицата в чиито декларации са открити несъотвествия от страна на Сметната палата са Весела Лечева, Жельо Бойчев, Петър кънев, Георги Стоилов, Георги Йорданов, Димитър Георгиев, Иван Димов, Иван Генов и Михаил Христов. Пропуските са свързани с непосочена лека кола на съпругата, участие във фирми или доходи.

На трима депутати от "Вола" – Симеон Найденов, Нина Пейчева и Андон Дончев са открити несъответствия в подадените им декларации.

Единственият депутат от ДПС, при който е открито разминаване е Симеон Симеонов. Той не е декларирал, че съпругата му има апартамент в София от 112 кв.м и лека кола "Мицубиши Паджеро".

Ръководствата на парламентарните партии - изрядни

Ръководствата на парламентарно представените политически партии са били изрядни с подадените декларации, показват данните на Сметната палата.

Несъответствия са открити основно на шефове на извънпарламентарни партии, сред които Земеделски народен съюз, Български демократичен център, Български социалдемократи, Земеделски съюз "Александър Стамболийски", АБВ, СДС, ДСБ, "България на гражданите".

Единственият лидер на партия, който не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 9357 лв. е Татяна Дончева, която си позволява често да критикува управляващите.

Лидерът на столичните социалисти Калоян Паргов не е декларирал доходи от участие в управителни съвети за 41 223 лв. Най-вероятно това е сумата, която е получил като член на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация. Той не е декларирал и още 6340 лв. доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност. Калоян Паргов е общински съветник в София.

Данъчните ще трябва да проверят и петима свои началници

Националната агенция по приходите ще трябва да провери и петима свои директори, за които Сметната палата е намерила несъответствия.

Това са Александър Георгиев, Венелин Найденов, Гавраил Забуртов, Николай Мишовски и Росен Бъчваров.

Шефът на НАП Пловдив Венелин Найденов не е декларирал доходи на съпругата си за общо 68 727 лв. Преди две години той не беше посочил дяловете на съпругата му във фирмите "Перфект Тийм Мениджмънт" ЕООД и "Перфекта-Десислава Найденова" ЕООД.

Местната власт с най-много пропуски

С най-много пропуски са декларациите на кметове, зам.-кметове и председатели на общински съвети, показват публикуваните данни на Сметната палата.

По-голямата част от тях са от малки общини като Пирдоп, Кричим, Исперих, Две могили, Аврен, Сапарева баня и т.н. За част от тях разминаванията не са съществени.

Най-голямото е на председателя на Общинския съвет във Венец, област Шумен, - Бейзат Садък Яхя. Той не е декларирал солидарно задължение по многоцелеви кредитен лимит в общ размер на над 4.6 млн. лв. в полза на юридическо лице, посочват от Сметната палата. Този заем е обезпечен с договорна ипотека върху негови имоти - дворно място с площ от 750 кв.м, заедно с построените в него магазин, пивница, фурна и складово помещение в село Осеновец. Заложил е и още имоти в селата Венец, Борци и Осеновец, според публикуваните данни.

До 2016 г. Бейзат Яхя е бил управител на фирмата "Венец Ойл", в която е бил съъдружник с "Агрохолд", свързано с бащата на Валентин Златев. "Венец Ойл" има бензиностанция в общината чрез договор за франчайз с "Лукойл България".

Бейзат Яхя е местен лидер на ДПС и е в управлението на две държавни предприятия под шапката на земеделското министерство – Североизточното (горско стопанство) и "Кабиюк", което се занимава с отглеждането на расови породи коне.

 

Споделяне

Още по темата

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?