Сметната палата поиска данъчни проверки за 31 висши чиновници

Сметната палата поиска данъчни проверки за 31 висши чиновници

Сметната палата е предала 31 души, заемащи висши държавни длъжности, на Националната агенция за приходите (НАП) за проверка или ревизия. За случаите по закон се уведомява и ДАНС.

Въпросните 31 висши чиновници са подали встъпителни и финални декларации между 14 септември и 31 декември 2016 г., но проверката им е приключила със заключение за несъответствие. Това означава, че са открити разлики между декларираното от тях имущество и откритите от палатата данни в публичните регистри в размер над 10 000 лв.

Проверката на имуществените декларации обхваща, освен задължените лица, и техните съпрузи и ненавършили пълнолетие деца.

Сред висшите държавни служители с несъответствие почти няма известни хора. Повечето са представители на сравнително непопулярни партии, а също и чиновници на средно ниво. Единственото по-известно име е това на българския посланик в Белград Радко Влайков, който не е декларирал ½ идеална част от дворно място в София с площ от 735 кв. м. и дялове в „Аспарух турс“ ООД.

За септември – декември 2016 г. палатата е проверила общо 113 встъпителни и 127 финални декларации.

Споделяне

Още от Бизнес