Сметната палата препоръча в бюджета да има срокове за общинските трансфери

Наложително е да се ускори разработването и приемането на нов Закон за устройството на държавния бюджет, който да отговаря на новите изисквания при съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на държавния бюджет, включително и на програмни и ориентирани към резултати бюджети. Това се казва в Становище по законопроекта за държавния бюджет за 2005 г. на Сметната палата, цитирано от БТА.

Одитната институция преценява, че законопроектът за държавния бюджет на България за 2005 г. е разработен и внесен в Народното събрание съгласно законовите изисквания. Структурата и съдържанието на законопроекта съответстват на Закона за устройството на държавния бюджет и на другите закони, свързани с държавния бюджет, с изключение на финансирането на дефицита по републиканския бюджет, в което са включени и източници, нерегламентирани с чл. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Според становището на Сметната палата е необходимо в бъдещия законопроект да се определи срок, в който неусвоените средства за екологични обекти могат да се пренасочват за други екологични обекти, за да се усвоят средствата в рамките на бюджетната година. Необходим е конкретен период за ежемесечното предоставяне на трансферите на общините за делегираните от държавата дейности съобразно тримесечното им разпределение.

В момента много от общините се оплакват, че им се забавят за дълъг период от време преводите от бюджета за извършването на публичните услуги, което ги принуждава да трупат от своя страна дългове към електроразпределителни дружества, топлофикации и други търговски субекти. През октомври кметовете дори настояха да се въведе лихва върху забавените трансфери от хазната с довода, че местната власт е губи реални средства заради налаганите им лихви върху натрупаните от общините задължения.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: