Сметната палата ще контролира и управлението на държавно гарантирания дълг и дълга на общините

Сметната палата да може да осъществява контрол върху възникването и управлението на държавния, на държавно гарантирания дълг и на дълга на общините, както и на използването на дълговите инструменти, решиха министрите на заседанието си днес.

Промените са залегнали в одобрен от министрите проект за изменение на Закона за Сметната палата. Новите разпоредби са свързани с приетия неотдавна Закон за държавния дълг, в който се разширява обхватът на осъществявания до момента контрол от Сметната палата.

Още от Бизнес