Собственикът на ГОРУБСО-Мадан взе две находища за оловно-цинкови руди

Правото да добива оловно-цинкови руди от златоградското находище "Печинско" и рудоземското "Шахоница" за период съответно от 35 и 30 години бе предоставено на собственика на "ГОРУБСО-Мадан" – "Върба-Батанци". Това реши в сряда правителството.

Дружеството на "Минстрой" на Николай Вълканов и на "КЦМ-2000" през пролетта взе от Валентин Захариев закъсалото финансово "ГОРУБСО-Мадан" с помощта на правителството. Министерството на икономиката тогава заплаши предприятието с отнемане на концесията за добив и посредничи за сделката, при която Вълканов взе дружеството от Захариев срещу 30 млн. лв. с ангажимент да зиплати заплати да възстанови работата в рудника

 

Сега "Върба-Батанци" е определено за концесионер за двете нови находища след проведени търгове с тайно наддаване, в които обаче е било единственият кандидат.

 

Предложените от него минимални размери на концесионните плащания са 4 на сто при заложени в тръжните книжа не по-ниски от 1.12 процента за първата концесия и не по-ниско от 0.96 процента за втората, съобщават от Министерския съвет.

 

Според кабинета това означава, че минималното дължимо концесионно плащане в първия случай ще бъде над 247 хиляди щатски долара годишно без ДДС, а във втория – над 208 хиляди щатски долара годишно без ДДС.

 

"Минстрой холдинг" е концесионер на още три находища на оловно-цинкови руди в Смолянско. Това са рудниците "Мързян", "Андроу-Шумачевски дол" и "Гюдюрска". Намеренията на Вълканов са добивът от всичките находища да достигне 5000 т концентрат месечно до края на 2014 г.

Споделяне

Още от Бизнес