Собственици на фотоволтаици протестират пред парламента

Собственици на фотоволтаици протестират пред парламента

Представители на малки фирми – производители на "зелена" електроенергия, излязоха на протест пред Народното събрание в сряда сутринта.

Те твърдят, че фалират заради промяната на параграф 18 от Закона за енергетиката през 2015 г., с който бяха наложени ограничения на изкупната цена на енергията от ВЕИ. Протестиращите обявиха още, че вече има 21 заведени дела пред Страсбург по казуса.

Зад протестните действия застават 274 фирми, които се описват като "семейни".

"Ние сме производители на електроенергия от ВЕИ с централи предимно до 100 кWp инсталирана мощност, български микропредприятия, семейни фирми, голяма част земеделски стопани. Според данни на КЕВР от 2015 г. общата ни инсталирана мощност е 23,47 МWp, което представлява 0,08% от общото количество произведена електроенергия за страната, а делът ни спрямо общото количество произведена енергия от ВЕИ е 0,87%. В същото време ние сме близо 18% от броя на всички фотоволтаични централи в страната, разкрили сме над 1800 работни места. Разходите за изкупуване на нашата енергия не влияят върху крайната цена на електрическата енергия за бита и бизнеса, тъй като са пренебрежимо малки", твърдят фирмите.

Те посочват още, че с промяната в закона през юли миналата година Народното събрание е обявило тяхната несъстоятелност и ги е поставило в невъзможност да изпълнят ангажиментите си по договорите си с Държавен фонд „Земеделие“.

"Ние вече сме изправени пред невъзможността да покриваме разходите си, вече има производители обявени в несъстоятелност, има и фирми, които са пред отнемане от банки на собствеността им. Имайки предвид, че кредитите, които са използвани за изграждане на централите са гарантирани основно с лично, семейно имущество, има вече семейства, които са пред отнемане на основни жилища и излизане на улицата, остават освен без препитание и без дом", твърдят още фотоволтаиците.

"Промяната на изкупните ни цени бе направена без икономическа и правна обосновка, без да е оценен ефектът от законовата промяна и последствията от нея и без съгласуване с ДФЗ, като Разплащателна агенция по ПРСР 2007-2013 г.", заявяват протестиращите.

Те уточняват, че целта на протеста е постигане на диалог с представителите на законодателната и изпълнителната власт, включително и министър председателя за обсъждане на казуса.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?