Собствениците на само 7% от язовирите с нарушения са отстранили пропуските

Собствениците на само 7% от язовирите с нарушения са отстранили пропуските

От 205 язовира с нарушения едва на 14 собствениците са ги отстранили. Това показва приключилата проверка на водните съоръжения, при които имаше проблем, съобщиха от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

В периода януари - март 2017 г. инспекторите на ведомството са направили повторна проверка на 205 язовира, за които по-рано имаше информация, че са с по-голям брой установени нарушения.

За установените неизпълнени предписания от предходни проверки и при наличие на основание за 29 собственика е стартирала процедура по административно-наказателно производство, се казва в съобщението.

За една част от собствениците все още не са изтекли сроковете за представяне на изискани писмени доказателства. След представянето им, ще бъдат предприети действия за изпращане на покани за съставяне на актове.

Шест от проверените язовири са напълно изпразнени или се поддържат на минимално водно ниво. За други 3 язовира са изпратени документи и за тях е в ход процедура по извеждане от експлоатация.

От дадените по-рано предписания са изпълнени само при 14 язовира, което не налага предприемане на административно наказателни мерки, е посочено в съобщението на ДАМТН.

На 129 от проверените язовира са поставени кратки срокове за изпълнение на даваните предписания, след изтичането, на които ще бъдат извършени нови проверки, с които да се установи дали същите са изпълнени.

Относно язовир "Лесура-1", община Криводол, при извършената проверка на 6 март е установено, че състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея са в същото състояние, както при проверката, извършена от служители на Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" и от двете проверки на КОТЕСЯС през пролетта и есента на 2016 г. Дадени са нови предписания с кратки срокове. Изпълнено е предписанието за изграждане на сифон за понижаване на водното ниво в срока от 72 часа. Тъй като са установени други нарушения, допуснати от собственика, е изпратена покана до кмета на община Криводол за съставяне на акт.

Служителите в Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ на ДАМТН напомнят, че нямат компетенции и правомощия да дават оценка за техническото състояние на язовирните стени.

Собствениците на язовири единствено носят отговорност за състоянието на хидротехническите съоръжения, е посочено в съобщението.

Проверките на проблемните язовири, както и на всички останали продължат през цялата година от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?