Собствениците на земи ще имат по-малко време да обжалват отчуждаване

Собствениците на отчуждени за инфраструктурни проекти земи ще имат по-малко време да обжалват рещенията, след като в четвъртък бяха одобрени на първо четене промени в закона за общинската собственост, предложени от Димчо Михалевски от БСП, за намаляване на тези срокове от 14 на седем дни. Ще се намали и времето за насрочване на делото по такива жалби жалбата и това ще става до десет дни от внасянето на възражението.

 

С направените поправки в закона за общинската собственост се цели да се предотврати опасността от забавяне на важни стратегически обекти от транспортната инфраструктура, финансирани от Европейския съюз, и в максимална степен да се осигури приоритетното и своевременно изграждане на национални и други обекти, без да бъдат накърнени правата на собствениците на имотите, които се отчуждават, посочва в мотивите си вносителят Димчо Михалевски.

 

Според гласуваните текстове съобщаването на отчуждителните актове занапред не следва да бъде чрез обнародване в "Държавен вестник", а по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Обжалването, дори само по отношение на размера на обезщетението, ще спира изпълнението на отчуждителния акт.

 

Предвижда се единствено определеното от съда обезщетение да се счита справедливо, когато неговият размер е оспорен, и едва след неговото превеждане по сметка на собственика на имота, теренът ще се счита за отчужден.

 

паралелно разгледан законопроект от ГЕРБ, който обаче бе отхвърлен, предвиждаше имотът да се смята за отчужден след влизането в сила на решението на Министерския съвет или на областния управител, съответно - заповедта за отчуждаване на кмета на общината, и превеждане по сметка на отчуждения собственик на обезщетението. Измененията ограничават възможностите за предварително завземане на имота от инвеститора преди влизане в сила на акта за отчуждаване, обясни Цецка Цачева идеята. Това става, като се постави под съдебен контрол и се обвърже с механизъм за определяне и изплащане на обезщетение за пропуснатите ползи на собственика до момента на влизане в сила на отчуждаването, при допуснато от съда предварително изпълнение.

 

Допълнително се предвиждаше обезщетяване на вредите или възстановяване на имота във вида към момента на завземането му от инвеститора Когато имотът е земеделска земя, обезщетението за пропуснати ползи включва доходите, които би получил собственикът на имота от реализация на продукцията, ако имотът се обработва, или арендното плащане, което е трябвало да получи за една стопанска година, предлагаха от ГЕРБ.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?