"Софинвест" с над 20 пъти по-евтина оферта за строителен контрол

Общинската фирма “Софинвест” разби конкуренцията с невероятно ниски цени за контрола върху доизграждането на трамвайна линия от Семинарията до Студентския град и реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. “България” в участъка от бул. “Витоша” до ухо “Борово”, научи Mediapool.

 

Ценовата оферта на “Софинвест” е над девет пъти по-ниска от най-високото предложение и над 20 пъти по-малко от прогнозната стойност.

 

Поръчката е част от от проекта за интегриран градски транспорт на София, който се финансира със средства от оперативна програма “Регионално развитие”. Целият проект е за 100 млн. лв.

 

Поръчката на Столичната община беше за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време строителството на двата обекта. Освен това бъдещият надзорник трябва да изготви технически паспорти с издаване на разрешение за ползване на двата обекта.

 

Единият е довършване и пускане в експлоатация на трамвайна линия с дъ лжина близо 9 км от Семинарията до Студентския град с прогнозна цена от 20 млн. лв. Другият обект е реконструкция на трамвайния релсов път и контактната и кабелната мрежа по бул. “България” от бул. “Витоша” до ухо “Борово” с прогнозна стойност 10 млн. лв.

 

Четири фирми участваха в надпреварата за строителен контрол с прогнозна стойност 1.16 млн. лв. съгласно обявената гаранция за участие. По закон тя е до 1% от стойността на поръчката.

 

Освен общинската “Софинвест” останалите бяха “Метроконсулт Инфрапроект Рафаилов”, обединение “Ан Ар Рубикон” и консорциум “Рутекс – ЕТЕ”.

 

Фирмите бяха оценявани за всеки един от обектите по отделно. “Софинвест” получи най-високи оценки по техническите изисквания – общо 16.66 точки. Най-малко събра “Метраконсулт инфрапроект Рафаилов” - общо 4 точки.

 

“Софинвест” обаче изненада конукренцията с невероятните цени, които предложи. За контрола на строителството на релсовата линия от Семинарията до Студентски град общинската фирма даде цена от 38 646 лв. без ДДС. За сравнение най-високата оферта беше на консорциум “Рутекс – ЕТЕ” - 217 000 лв. без ДДС. Останалите два кандидата дадоха цени от обединението “Ан Ар Рубикон” - 170 000 лв. без ДДС, а “Метроконсулт Инфрапроект Рафаилов” - 74 000 лв. без ДДС.

 

Още по-ниска беше цената на “Софинвест” за другия обект - контролът на ремонта на релсовия път по бул.”България” - 17 898 лв. без ДДС. Тук най-високата оферта беше на “Ен Ар Рубикон” - 163 000 лв., а на другите двама кандидати бяха близки – 124 000 лв. на “Метроконсулт Инфрапроект Рафаилов” и 121 700 лв. на “Рутекс – ЕТЕ”. Всички цени са без ДДС.

 

По Закона за обществените поръчки при разлика над 20% от средната цена от подадените оферти комисията по избора задължително трябва да поиска обосновка на предложението.

 

Бъдещият победител се избира с комплексна оценка, включваща както цената, така и техническите показатели.

Споделяне

Още от Бизнес