София дава 2 млн. лв. за броене на пътниците в градския транспорт

Системата ще позволи по-добро планиране на разписанието според пасажерския трафик и ще разкрива гратисчиите

София дава 2 млн. лв. за броене на пътниците в градския транспорт

Броенето на пътниците в градския транспорт на София в реално време ще струва над 2 млн. лв. без ДДС. Това е прогнозната цена на обявената обществена поръчка от Столична община, става ясно от публикуваните документи.

Новата система ще бъде внедрена в 206 превозни средства - 126-те нови китайски автобуси и в 80-те нови тролейбуса.

Това означава, че средно инсталирането на ѝ в едно превозно средство ще струва около 10 000 лв., колкото е цената на приличен автомобил на старо.

В момента броенето на пътниците в колите на градския транспорт става ръчно от "Центъра за градска мобилност". Възможността това да става автоматично в реално време ще позволи да се насочват допълнително превозни средства по линиите с най-голямо натоварване, коментира неотдавна зам.-кметът по транспорта Евгений Крусев.

Внедряването на системата за броене на пътници е част от втората фаза на европейския проект за интегриран градски транспорт на София. Той се финансира със средства от оперативна програма "Региони в растеж".

Новата супер система

Обявената поръчка е за доставка и монтаж на бордова система. Тя предвижда на всяка врата на 206-те превозни средства да бъдат поставени сензори. Те трябва да могат да засичат пътниците както при ярко слънце, така и на тъмно, а цветът на дрехите им да не оказва никакво влияние.

Отделно ще е необходимо да се направи окабеляване на автомобилите. Изпълнителят също така трябва да осигури безжичната връзка за пренос на отчитаните данни (3G/GPRS или еквивалент), както и система и приложения за back office – сървър/платформа, системен и приложен софтуер, програмно осигуряване.

Системата трябва да има приложение и за мобилни устройства, за да може да се получава навреме информация от екипите, които правят контрол.

Предвижда се тя да работи поне 10 години, през които за поддръжката ѝ ще се грижи изпълнителят ѝ, а при нужда ще е длъжен да направи и допълнителна доработка.

Ползите

Броенето на пътници в реално време ще позволи да се оптимизират маршрутите и графиците по линиите на градския транспорт. По този начин ще се намалят разходите за гориво, а оттам и замърсяването на околната среда

Надеждите са, че ще намалеят и пътуващите гратис, защото ще помогне на контрольорите при извършването на проверки.

Изпълнителят

Бъдещият изпълнител трябва да има опит в изграждането на такива системи, е посочено в тръжната документация.

Изисква се още да имат оборот от над 1 млн. лв. за последните три финансови години.

Срокът за подаване на офертите изтича на 4 април в 17:30 часа. Техническото предложение има по-голяма тежест при избора на изпълнител – 70 точки, а останалите са за цената.

Над 1 млн. лв. за електронни табла

Още няколко обществени поръчки са обявени във връзка с втората фаза на интегрирания столичен градски транспорт.

Доставката и монтажът на 220 броя електронни табла по спирката ще струва над 1 млн. лв. без ДДС. Това е средно по 4500 лв. за едно табло.

Инсталирането на сигнализация за приоритетно преминаване на колите от градския транспорт през 20 кръстовища ще струва 300 000 лв. без ДДС.

Единствено скромна е сумата, отделена по мерките за публичност на този проект – 1980 лв. без ДДС.

Споделяне

Още от Бизнес