София има два месеца да реши проблема със замърсяването на води с нитрати

София има два месеца да реши проблема със замърсяването на води с нитрати

България и Словакия получиха два месеца срок да съобщят на Европейската комисия какви мерки срещу замърсяването на водите с нитрати са предприели и как са приложили европейското законодателство в тази насока.

Срещу София вече бе открита наказателна процедура през март 2013 г. заради отчетени недостатъци в националната програма за действие за пречистването на водите, припомнят от Брюксел.

Еврокомисията отчита, че България е предприела действия това лято със законодателни промени, но все още не е успяла да отговори на ключови изисквания като например разпръскването на подобряващи почвата вещества и прага на използване от 170 кг азот/ха/година на оборски тор.

През ноември 2012 г. Комисията започна процедура за нарушение срещу Словакия, след като установи редица недостатъци при използването на нитратите като подобрители на почвите. Страната обаче още не е определила достатъчния брой уязвими на нитрати зони и не е гарантирала, че програмата за действие във връзка с нитратите е в съответствие с правото на ЕС.

Сега двете държави имат двумесечен срок да обявят какво са предприели за премахване на нередностите. В противен случай Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС.

Споделяне

Още от Бизнес