“София мед” получи кредит от 40 млн. евро от ЕБВР

“София мед” получи кредит от 40 млн. евро от ЕБВР

Металургичната компания “София Мед“ получи кредит от 40 млн. евро от Европейската банка за възстановяване и развитие, съобщи Стопанската камара. Заемът е за пет години с възможност за удължаване на срока с две години.

Паралелно с това, е задвижена и договореност и с останалите основни кредитори на фирмата - Алфа Банк, Юробанк, ОББ и Пиреос Банк за преобразуване на по-голямата част от краткосрочните им кредити към фирмата в дългосрочен синдикиран заем от 60 млн. евро, както и предоставянето на краткосрочни кредити за 25 млн. евро, е посочено в съобщението.

Новите заеми ще бъдат използвани за продължаване на мащабната инвестиционна програма на “София мед”. Тя засяга всички етапи на производствената дейност на дружеството и цели разширяване на продуктовата гама.

Същевременно “Халкор”, който е собственик на “София мед” е пристъпил към увеличение на акционерния капитал на “София мед”. Увеличението на акционерния капитал в размер на приблизително 30 млн. евро се извърши с капитализиране на вземанията на “Халкор” от дъщерното дружество, с цел подкрепа на капиталовата и структура, е посочено в съобщението.

Десет милиона евро от заема от 40 млн. от ЕБВР ще бъде използват за финансиране на проекти. В момента “София мед” изпълнява проект "Инвестиции за екоцелесъобразно производство" по оперативна програма "Конкурентоспособност" на обща стойност 8.4 млн. лв., като 4 млн. лв. са безвъзмездно европейско финансиране. Изпълнението на проекта се очаква да повиши производствения капацитет на предприятието с 5% през първата година от въвеждане в действие на новите машини. Освен това компанията ще разшири продукцията си с най-малко 20 нови артикула с калаено покритие.

Останалите 30 млн. евро от кредита от ЕБВР ще бъдат използвани за оборотни средства.

“София мед” е част от поделението за медни продукти на гръцката “Виохалко”, която е o - европейския лидер в металообработващата промишленост. У нас освен “София мед”, компанията е собственик също и на “Стомана индъстри” и на предприятието за алуминиеви профили "Стилмет".

Индустриалната група купи активите на фалиралия Комбинат за обработка на цветни метали (КОЦМ) през 2000 г. Досега в "София мед" са инвестирани около 140 млн. евро, като е променена продуктовата гама, която вече не се търси на пазара. В момента предприятието е единственото в страната, което произвежда полуготови продукти от мед и месинг - пръти, кръгове, листове и т.н., които се използват в строителството, машиностроенето, електротехниката и други сектори.

Увеличението на производството в “София мед” се отразява и на други фирми в България, от които се снабдява със суровини. Сред доставчиците му са медодобивният комбинат в Пирдоп "Аурубис България" и Комбинатът за цветни метали в Пловдив. Предприятието използва също и меден скрап.

Споделяне

Още от Бизнес