София обяви търга за строежа на метрото до “Хладилника”

Общинското дружество “Метрополитен” обяви обществената поръчка за изграждането на метрото от бул. “Джеймс Баучер” до кв. “Хладилника” и новия мол “Парадайс център”.

 

Отсечката е дълга 1301 метра като трасето продължава по бул. “Черни връх” от ул. “Елин връх” до ул. “Филип Кутев”. Ще бъде построена и нова станция на метрото между кръстовището на бул. “Черни връх” с ул. “Сребърна”и бул.”Тодор Каблешков”.

 

Поръчката е на инженеринг и бъдещият изпълнител трябва да разработи технически проекти на базата на идейния проект.

 

В обхвата на поръчката е включена и ремонт на инженерна инфраструктура, както и възстановяване на пътното платно по ул. “Сребърна” до бул. “Тодор Каблешков”.

 

Прогнозната стойност на поръчката е до 60 млн. лв., а срокът за изпълнение - 24 месеца.

 

Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта. Цената е с най-голяма тежест – 52 точки. Проектното предложение носи 28 точки. Технология и организацията при изпълнение на строителството ще се оценява с 14 точки. Планирането на изпълнението на проекта ще носи максимум 3 точки. Толкова се дават и за срока за изпълнение.

 

Изисква се кандидатите да имат общ минимален оборот най-малко от 70 млн. лв. без ДДС за последните три години, като поне 60 млн. лв. трябва да са от подобна дейност. Всеки кандидат трябва да има изпълнен и поне един договор за проектиране на работи от подобен характер и сложност като тези по настоящия проект, както и да е построил най-малко една метростанция.

 

Крайният срок за подаване на офертите е 22 юли.

 

Целта е до края на годината да има избран изпълнител и строителството да започне.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?