София опрости 42 млн. долара дълг на Афганистан

България опрости 42 млн. долара от дълга на Афганистан. Останалите 8.2 млн. долара ще бъдат изплатени на 20 полугодишни вноски за 10 години.

Това реши правителството, което одобри подписаното споразумение между двете страни за уреждане на дълга на Афганистан към страната ни.

Задълженията на Афганистан към България произтичат от три кредитни междуправителствени спогодби от 70-те и 80-те години на миналия век и са за 50.6 млн. долара.

От 2006 г. Афганистан е включен от Международния валутен фонд в списъка на страните, отговарящи на критериите за предоставяне на средства от Програмата за намаляване на бедността и подпомагане на растежа. През 2010 г. стараната получава статут на "силно задлъжняла и бедна страна", в резултат на което кредиторите от Парижкия клуб са предоставили 83.8% редукция на задълженията на страната.

Така в споразумението е заложена препоръчаната от Парижкия клуб редукция на афганистанския дълг. Тя ще бъде трансформирана в официална помощ за развитие, която ще бъде ползвана от Афганистан за приоритетни сектори като селско стопанство, инфраструктура, здравеопазване и образование.

Предоставянето на официална помощ за развитие е ангажимент на страната ни като държава-член на ЕС.

Постигнатата договореност дава възможност на България да изпълнява ангажиментите си в рамките на международната политика за развитие и сътрудничество без да се изразходват средства от републиканския бюджет в реално време, е посочено в правителственото съобщение.

Споделяне

Още от Бизнес