София остава най-скъпият за живеене български град

Цената на живота в София остава най-висока в сравнение с другите по-големи населени места в България. Това показва последното проучване на аналитичното звено "Индъстри уоч", направено към май тази година.

Проучването е направено на базата на получаваните възнаграждения за положен труд съобразно квалификацията и уменията и съответно покупателната способност на получените пари спрямо цените в населените места.

Заплатите за средни позиции, които изискват определени качества и умения, но не и специализирано знание, са най-високи във Варна и София. Разликите между столицата и останалите големи градове при тези възнаграждения не са толкова големи обаче, колкото при заплащането за базови (неквалифицирани) работни позиции, където те са съществени. така например в Русе заплатите за средни позиции са с около 14% по-ниски от София.

Покупателната сила на 1 лев е с около 10% по-голяма в Пловдив и Русе в сравнение със София. Цената на живот остава най-висока в София, а най-ниска - в Шумен и Търговище.

В основните български градове имотите остават подценени, сравнени със София, ако измерим цените им в количество труд (респективно трудът е по-скъп, измерен в имоти). Във всички големи градове, с изключение на Варна, се работи по-малко за едно жилище в сравнение със София. Например жилище в Стара Загора изглежда с около 35% по-евтино от София, измерено в количество труд, посочва още изследването.

Ако индексът "цена на живот" в София се приеме за 100, то в Бургас той е 96.3, във Варна – 95, Стара Загора – 93.4, Русе – 89.4, Пловдив – 88.6.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?