София погаси предсрочно дълга към МВФ

България погаси предсрочно целия остатък по дълга си към Международния валутен фонд (МВФ), след като във вторник плати 204.8 млн. специални права на тираж (СПТ), съобщиха от Министерството на финансите. (Към 24 април 1 долар е равен на 0.67734 СПТ – б.р.).

С транзакцията бяха изплатени деветте транша от от разширеното тригодишно споразумение, сключено между България и МВФ на 25 септември 1998 г.

Това е третата и последна операция по предсрочно погасяване на задължения на страната към МВФ. С първите две операции, извършени в края на 2005 г. и началото на 2006 г., бяха изплатени три транша от същото споразумание в размер на 288.3 млн. лева и шест транша от двегодишното стендбай споразумение с МВФ от 2002 г. в размер на 296.2 млн. лева.

С извършеното във вторник предсрочно изплащане на остатъка от дължга към МВФ ще доведе до намаляване на външния държавен и държавногарантиран дълг, който към 31 март 2007 г. възлиза на 8.5 млрд. лв. или 16.6% от БВП, и до подобряване на качествените му характеристики, се казва в съобщението на финансовото министерство.

Операцията ще способства и за запазване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта на икономиката от отрицателни външни шокове, продължава съобщението.

След като си приспадне сумата по погасяването се очаква фискалният резерв по оперативни данни към края на април да възлезе на около 5.6 млрд. лева.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?