София пред ново голямо дело за боклука

София пред ново голямо дело за боклука
Една от трите фирми, които до отварянето на сметището в “Суходол“ балираха столичния боклук, даде ясен сигнал за намеренията си да съди общината за нанесени вреди от неизпълнени договори за опаковане на сметта. След заседанието на финансовата комисия в Столичния общински съвет (СОС) адвокатът на “Екоел -6“ Даниел Асенов заяви, че фирмата е изчислила нанесени вреди от прекратеното балиране в размер на 3 млн. лв.

През месец юни 2005 година Столичната община подписа договори с три дружества, които спечелиха обществена поръчка за балиране на боклука – общинската “Чистота – Искър“ и частните “Микс ПС“ и “Еко Ел – 6“. Твърдият фиксиран срок за договорите бе 3 години. След отварянето на депото в началото на декември от “Московска“ 33 обявиха еднолично намерението си да прекратят тази дейност и спряха изнасянето на боклук към площадките за балиране повече от шест месеца преди изтичането на договорите.

Според договорите за балиране, СО е задължена да изплати определени суми за пропуснати ползи при по-малко транспортирани за опаковане боклуци за пълните фиксирани обеми. И за трите фирми задължителните количества са 350 тона дневно, но не по-малко от 150 хил. тона за година. Неустойките се изчислени според количеството боклук, които фирмите трябва да обработят за едно тримесечие. То е 26 250 тона.

По цени за тон балирана смет, разписани в контрактите, за половин година кметството дължи 1.815 млн. лв. на “Еко Ел-6”, на “Микс ПС” - 1.77 млн. лв., а на общинската “Чистота-Искър” трябва да се платят 1.57 млн. лв.

Последните две фирми вече се отказаха от тези неустойки. Докато “Чистота-Искър“ е общинска и този ход бе очакван, то според запознати, “Микс ПС“ се е отказала от парите, за да не бъде притисната през задължението, разписано в договорите, да съхранява сметта.

При “Еко Ел-6“ тази клауза не съществува и логично представител на фирмата донесе във вторник официално писмо, с което заяви пред финансовата комисия на СОС намерението да се търси компенсация за пропуснати ползи и нанесени вреди.

“Грубо изчислихме нанесените вреди от неизпълнението на договора в размер на 3 млн. лв. Съгласни сме да водим преговори с общината и евентуално да срещнем своите позиции някъде по средата на тази сума. Да постигнем някакъв взаимноизгоден резултат. Категорично обаче “Еко Ел-6“ е несъгласна със становището на Столична община, за което научихме през медиите, че неустойки за изпълнение на договорите не се дължат. Ако общината реши да не спази договора, смятаме да търсим своите права в съда“, заяви адвокат Асенов.

По думите му до този момент Столична община е изпратила единствено писмо, с което уведомява фирмата, че прекратява возенето на боклук. Според него договорът за балиране все още действа, тъй като не са направени никакви реални стъпки за неговото прекратяване.

Адвокатът заяви, че в следствие от неизпълнението на договора, фирмата е изправена пред проблеми с изплащането на машината за балиране и техника за товарене, тъй като те са купени на лизинг. “Еко Ел-6“ е внесла и депозит от 100 000 лева за изпълнение на обществената поръчка, който трябва да бъде възстановен.

“Сега ние имаме резервни части за балиращата машина, които струват около 500 000 лева и фолио за опаковане на бали, с които можем само да се снимаме. Трябва да изплащаме и лизинга, имаме и 50 работници, които се чудят какво да правят по площадките. Ние сме планирали този договор за срок от три години. Тези цифри в контракта не са дошли ей така – някой да е погледнал към небето“, добави Асенов.

По време на предната сесия на СОС кметът Бойко Борисов декларира шумно, че ако фирмите не опростят неустойките, спорът ще се води в съда.

“Надявам се, че с тях ще се разберем, защото това е обществено значим въпрос. Събрали сме документи за виновно неизпълнение на договорите. Ако този проблем не се реши с добро, ще се реши със съд”, каза тогава Борисов.

Досегашната практика говори, че възможностите на Столична община да се защити при бъдещо дело, не са много големи. Правният отдел на “Московска“ 33 загуби почти всички по-шумни процеси. Сред тях попаднаха оспорените в съда наредби за рекламата и статута на Столичния медицински холдинг. В последната година София бе осъдена за боклука на два пъти.

Веднъж от столичанин в лично качество за 400 лева заради камарите с боклук по улиците през лятото 2005 година. Вторият път за 8 милиона лева от фирмите – концесионери за дължими суми по зимното почистване през зимата на същата година.

Споделяне

Още от България