София ще отдава спортни терени на федерации и клубове за 30 години

София ще отдава спортни терени на федерации и клубове за 30 години

Възможност за отдаване на общински спортни терени на спортни клубове и федерации за срок до 30 години предвижда новата наредба за управление и разпореждане с общински спортни и туристически обекти. Тя е изготвена на база на влезлите наскоро в сила промени в Закона за спорта и бе представена във вторник. Целта е да насърчава и улеснява управлението и развитието на спорта на територията на София.

Според новата наредба отдаването на спортни и туристически обекти за стопанисване за срок от 30 години ще става срещу ангажимент за инвестиции от страна на съответния клуб или федерация и ще се прави след конкурс. По този начин местната власт се надява да възстанови големи обекти, които от години стоят запустели. Като пример бяха посочени поне 12 някогашни спортни територии с площ по-голяма от тази на футболно игрище, които обаче в момента не се използват.

В новата наредба се запазва възможността за отдаване за стопанисване на спортни обекти за срок до 1 година без конкурс. Ако срокът за използване е до 10 години, няма да се организира конкурс при положение, че кандидатът е само един.

По този начин на спортни клубове и федерации може да се предоставят и басейни към училища и детски градини. Ангажиментът на клуба или федерацията ще е да поддържат въпросния обект, а достъпът до него да е свободен за децата от училището или детската градина в учебно време.

Наредбата трябва да регулира и въпроса с финансирането на спортни събития. Да улеснява достъпа до спортните съоръжения на хора в неравностойно положение. "Дават се повече пълномощия и възможности на районните кметове за развитие на спортната база по места. Подпомага се участието на общината в търговски дружества, чийто основен предмет на дейност е свързан с насърчаване развитието на физическата култура и спорта на територията на Столична община. Регулира се и начинът на ползване на училищната спортна база", обясниха авторите на наредбата от ГЕРБ.

Новата наредба ще бъде качена в сайта на Столична община, а в интернет страницата на фондация "София – европейска столица на спорта" www.sofia2018.bg ще бъде обявен ден и час, в който представители на клубове, федерации и съюзи ще бъдат поканени за обществено обсъждане.

Споделяне

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?