София ще строи социални жилища за малцинства в "Люлин" и Модерно предградие

Столичната община иска да стори с 5 млн. лв. от еврофондовете социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение в софийските квартали "Люлин" и Модерно предградие.

От кметството са подали апликационната форма за финансиране на проекта по оперативната програма "Регионално развитие" за 2007-2013 г.

С исканите пари се планира да се довърши започнал през 1991 г. строеж на бл. 959 в район "Люлин" и да се изгради нова жилищна сграда в Модерно предградие, район "Връбница“. В сградата в "Люлин" ще се обзаведат 45 социални жилища, а в Модерно предградие ще са 26 жилища. Те трябва да осигурят битови условия за живеене и ще отговарят на изискванията за достъпна среда за хора с увреждания. В проекта са включени още мерки за благоустрояване на прилежащото околно пространство.

"Проектното предложение на Столична община предвижда прилагане на интегриран подход за повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно и уязвимо положение, както и създаване на възможности на достъп до различни социални услуги“, коментира зам.-кметът на София Ирина Савина.

Споделяне

Още от Бизнес