Софиянци ще плащат с 1/2 повече за смет

Софиянци ще плащат с 1/2 повече за смет

Столична община иска увеличаване с 50 процента на сумите, които ще се събират за такса смет от жителите на София, въпреки първоначалните уверения, че ще бъде предложено запазване на размера на таксата. С приемането на бюджета за 2009 г. Народното събрание реши да се увеличат с 50 процента данъчните оценки на всички имоти.

Зам.-кметът по финансите Минко Герджиков веднага обяви, че при това положение се предвижда намаление на промилите, които формират таксата от 2 на 1.8 промила, за да бъде запазен нейния размер. Тогава той обясни, че кметството ще се търси 80-те милиона лева, които има да прибира за сметосъбиране и така ще компенсира спада на промилите.

В началото на януари обаче намеренията вече са съвсем различни. Пред Столичния общински съвет Герджиков предлага запазване на 2-та промила за боклука, които заедно със запазения промил (1.85) за данък "сгради" ще доведе до увеличаване на общото данъчно бреме за столичани с 50 процента. За апартамент с данъчна оценка 50 000 лева ще се плащат около 200 лева годишно на кметството.

"Запазването на промилите се налага заради увеличението на разходите", лаконично обясни пред Mediapool зам.-кметът по екологията Мария Бояджийска.

Пълен хаос

На този фон, в публикуваните документи на сайта на СОС цари пълен хаос. От план-сметката по чистотата за 2009 година, оформена в графики, заинтересованият гражданин може да се осведоми, че отделените средства за сметоизвозване и сметосъбиране са общо 30 милиона лева и още 6 милиона лева резервен фонд. От доклада на Минко Герджиков до градския парламент, който е оформен като текстов файл с прилежащ анализ по същата тема, вече се казва, че отпусната сума е 46 милиона лева.

В анализа се споменава, че това са 8 милиона лева повече, отколкото през 2008 година. В графиките обаче става ясно, че вместо увеличение общата план-сметка за дейностите по чистотата се намалява със 7 милиона лева – от 64 млн. лева през 2008 година до 57 млн. лева през 2009 година.

Разминаването става още по-страшно при съпоставяне на очакванията за приходите и разходите от такса смет. В един доклад Герджиков споделя, че дори при увеличение с 50 процента на таксата "смет" за гражданите през 2009 година ще бъдат събрани близо 2 милиона лева по-малко пари. През изминалите 12 месеца столичани са внесли близо 147 милиона лева по това перо.

През тази година се очакват постъпления от 145 милиона лева. Това не обяснява защо в бюджета за 2009 година се предвиждат разходи отново от 147 милиона лева за дейности по чистота, т.е. бюджетът да стартира с предварителен дефицит.

Извън това, заради прогнозите за свиване на строителството през тази година, общината е намалила приходите от този сектор с 20 процента. Кметството предвижда някои нови "услуги". Една от тях е "узаконяване на строеж", който е започнат без необходимите документи. Легализирането на такива обекти ще става с плащането на три пъти по-скъпи строителни разрешителни и такси.

Споделяне

Още от България