"Софийска вода" публикува концесионния договор със Столичната община

"Софийска вода" публикува концесионния договор със Столичната община

Концесионерът на столичната ВиК-мрежа "Софийска вода“ публикува договора си със Столичната община за концесията на водоснабдителната и канализационната мрежа на София и околните села.

Решението документът да стане публичен било взето единодушно от двете страни по договора след разпространение на поредица неверни и дезинформиращи тълкувания на документа, обясняват от концесионера.

"Като единственото публично-частно партньорство във ВиК-сектора считаме, че трябва да бъдем еталон за ефективност и откритост", обясняват публикуванета на договора от "Софийска вода".

"С това решение отново припомняме на нашите клиенти, че политиката на дружеството за прозрачност не е просто клише, а принцип, който прилагаме на практика във всеки аспект от нашата дейност“, посочва в съобщението изпълнителният директор на "Софийска вода“ Мариана Итева.

Досега данни за договора имаше само в публичния Национален концесионен регистър, където се вписват данни за всички концесии в страната. В него Столичната община като концедент представя в Националния концесионен регистър информация за основните параметри на концесията, както и за изпълнението на договора през годините по образец и ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за концесиите, посочват от "Софийска вода".

Публикуваният контракт и редицата анекси към него съдържат фиксирани по година инвестиции за подобряването на Вик-мрежата и качеството на услугата за първите 15 години на 25-годишния договор.

В него се предвижда още 750 хил. долара банкова гаранция, по която общината може да предявява претенции за неизпълнени по договора ангажименти от страна на концесионера. Застраховка за 5 млн. долара гражданска и продуктова отговорност за загуба и увреждане на имущество.

Договорено е по години намаление на доставяната сурова вода от водоизточниците до системата от 271 млн. куб. м годишно в първите три години на договора за управление до 234 млн. куб. м в последните четири години от концесията.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес