Софийският окръжен съд: Най-често се отлагат дела заради невръчени навреме призовки

Най-честите причини за отлагане на дела в Софийския окръжен съд (СОС) са ненавременното връчване на призовки, неявяването по уважителни причини на страни, подсъдими, свидетели или защитници, както и проблеми с конвоирането. Това се посочва в отчет за работата на Софийския окръжен съд през миналата година, огласен в понеделник.

Миналата седмица Върховната касационна прокуратура посочи съдопроизводството като основен виновник за протакането на делата на специален отчет, а съдиите бяха упрекнати в "нарушения на законови разпоредби". Прокуратурата отбеляза и "формализъм в работата на отделни съдии, свързани с връщането за доразследване на дела от съдебната фаза."

Упрек за отлагането на делата от страна на съдилищата отправи и главният секретар на МВР Бойко Борисов преди десетина дни.

През 2004 г. в СОС са постъпили за разглеждане 5129 дела и са приключили 4220, се казва още в отчета му. Проведени са 4330 съдебни заседания.

През изминалата година са постановени 50 присъди и са одобрени 31 споразумения, като броят на осъдените лица е общо 88.

Забелязва се увеличение на делата за притежаване на фалшиви пари в големи количества, нараснал е и броят на наркоделата, съобщиха още от СОС.

Споделяне

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?