Софийският университет обявява конкурс за главен мениджър

Софийският университет обявява конкурс за главен мениджър

Софийският университет прави първа крачка към разделянето на академичното от финансовото ръководство на висшето училище като обявява конкурс за длъжността главен мениджър.

Главният мениджър ще работи под прякото ръководство на ректора и в тясно взаимодействие със заместник-ректорите и главния секретар на Софийския университет.

Той ще участва в работата на Ректорския и на Академичния съвет със съвещателен глас. Оперативно ще ръководи и контролира дейността на отделите: “Имоти“, “Ремонти и снабдяване“, “Личен състав и трудови отношения“, “Обществени поръчки“, “Секретариат и деловодство“, “Правен“, поделение “Социално-битово обслужване“, “Управители на сгради“, “Техническо обслужване“, съобщиха от университета.

Отговорностите на главния мениджър ще бъдат да организира и осъществява контрол върху изпълнението на решенията на Общото събрание, на Академичния и на Ректорския съвет; да ръководи и контролира дейностите по управление на човешките ресурси в администрацията; да организира и контролира правното осигуряване на процедурите по обществени поръчки; да участва в съставянето на университетския бюджет и в контрола на изпълнението му; да съдейства за разширяване на контактите с бизнеса с цел реализация на съвместни дейности и дарения; да отговаря за изготвянето на инвестиционната програма на Софийския университет – определяне на приоритети и търсене на външни инвеститори; да организира, координира и контролира всички дейности, свързани с управлението на материалната собственост в университета.

Към кандидатите има изискване да са магистри по право, администрация и управление и/или икономика с 10 годишен опит, от които 3 в държавната администрация.

Срокът за подаване на документи е до 15 април включително.

Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?