Софийският университет прави два научни института

Софийският университет прави два научни института

Два научни института ще бъдат открити в структурата на Софийския университет "Св. Климчент Охридски". Създаването им беше одобрено в сряда от правителството. Единият ще се занимава с научни изследвания и проекти в областта на правото, икономиката и интелектуалната собственост, а другият с разработки в областт на големите данни и изкуствения интелект.

Институтът "Големи данни в полза на интелигентно общество" се създава с цел развиване на интердисциплинарна научноизследователска и иновационна дейност в областта на големи данни и изкуствен интелект съвместно с правителствени организации, индустрия и предприемачи. Освен да развива разработки в тези области институтът трябва да разширява и връзките на университета с бизнеса и индустрията чрез трансфер на технологии и научни резултати.

Предвидено е в основното звено да работят най-малко 15 души в четири структурни звена: секция "Анализ на големи данни", секция "Интегриране на големи данни", секция "Визуализация на големи данни" и секция "Методологии и технологии за големи данни".

Другият институт е наречен Югоизточноевропейски институт по право, икономика и интелектуална собственост. В него ще се извършва дългосрочна научноизследователска дейност чрез обединяване усилията на преподаватели от различни научни специалности и факултети на Софийския университет. Създаването му би трябвало да позволи провеждането на научноизследователска дейност с национално и международно значение по проекти и програми.

"Ще се насърчи изготвянето на съвместни изследователски проекти с чуждестранни партньори, ще се повишат обемът и качеството на научните разработки, включително чрез създаване на нови научни знания и научно-приложими продукти", пише в прессъобщението на правителството.

В института не се предвижда обучение на студенти.

Споделяне

Още от България