СОС прие на пожар кметската стратегия за боклука

СОС прие на пожар кметската стратегия за боклука

С почти пълно мнозинство комисиите в Столичния общински съвет (СОС) одобриха във вторник изготвената от администрацията на кмета Бойко Борисов “Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци в София”. Документът описва действията, които Столична община (СО) ще предприеме до 2014 година в тази област.

Комисиите по бюджет, инженерна инфраструктура и екология одобриха стратегията, въпреки че общинските съветници разполагаха с около 24 часа да се запознаят с документ от над 100 страници. Той ще бъде разгледан и най-вероятно одобрен на сесията на СОС в четвъртък. Приемането му в тези срокове бе наложено от нуждата от бърз старт на предпроектните проучвания за строеж на завод за боклука.

Срещу документа възразиха единствено част от членовете на политическа група на БСП. Критиките срещу стратегията бяха, че липсва базисно проучване за решаване на кризата със столичната смет, както и коректна информация относно морфологичния ѝ състав.

Общинските съветници от почти всички политически групи се обединиха около становището, че СО няма административен капацитет да се справи с проблемите около боклука. Въпреки това те приеха документа с мотивите, че стратегията е достатъчно професионално направена и в нея присъстват всички основни елементи за разрешаването на кризата.    

Реализирането на всички заложени приоритети ще струва на община около 257 милиона лева. В тази сума влиза изграждането на депо, съоръжения за сепариране на сметта и на завод за боклук. Системата трябва да бъде изградена до 2011 година.

Изработването на тази стратегия от страна на СО е доста закъсняло. Тя присъства като задължителен документ, който общините трябва да приемат в Закона за опазване на околната среда. Въпреки това София се реши на този ход едва през 2007 година, след като стана ясно, че без него няма как да се стартират предпроектните проучвания за строеж на завод за боклук.

Споделяне

Още от България