Социалната пенсия се вдига със 7 лева

Социалната пенсия се вдига със 7 лева

Социалната пенсия за старост да бъде повишена с 5%, което ще доведе до увеличение на пенсията от 141.63 лв. на 148.71 лв. месечно, считано от 1 юли 2021 г., предвижда проект на постановление на правителството за определяне на нов размер на социалната пенсия.

Пенсиите за трудова дейност се повишават с 5% вместо с първоначално заложените 4.8%, реши надзорният съвет на Националния осигурителен институт.

В резултат от предложената промяна ще се повишат размерите и на другите пенсии, които не са свързани с трудова дейност (пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия), както и на нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост: добавката за чужда помощ по чл. 103 КСО, добавката по Указ № 1611/85 г. от 20.05.1985 г. за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944 - 1945 г. и добавката по чл. 5 от Закона за ветераните от войните на Република България.

Необходимите средства за увеличението, възлизащи на около 3.8 млн. лв. за 2021 г., или 640 хил. лв. месечно за периода юли – декември 2021 г., са планирани и заложени в бюджета на НОИ за 2021 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Каква е оценката ви за проектокабинета на ИТН?