Социални работници са предотвратили изоставянето на 1733 деца миналата година

Социални работници са предотвратили изоставянето на 1733 деца миналата година

Социалните работници по превенция на изоставянето са помогнали 1733 деца да останат да живеят в семейството си през 2018 година.

“Основният приоритет в работата на социалните работници е децата да се отглеждат от своите майки и бащи. В тази връзка се осъществяват редица дейности за подкрепа на семействата чрез осигуряването на подходящи социални услуги и оказване на финансова подкрепа“, казаха от социалното министерство по повод спекулациите в социалните мрежи за отнемане на деца от семействата им, развихрили се около оттеглената Стратегия за детето.

Извеждането на дете от биологичното семейство е крайна временна мярка за закрила, която се базира на прецизно проучване и оценка на конкретния сигнал за дете в риск и се потвърждава със съдебно решение. Поради това категорично възразяваме срещу разпространението на манипулативни информации за „незаконно отнемане на деца“. Подобни твърдения са лишени от всякакво основание и могат да бъдат определени единствено като фалшиви новини.

От социалното ведомство уточниха, че извеждането на дете от биологичното семейство като мярка за закрила се предприема винаги след обстойно проучване и изчерпване на всички възможности за закрила в семейството или в разширения семеен кръг. През 2018 г. 731 деца са били настанени в семейство на роднини и близки.

Изключение правят единствено случаите, когато по различни причини се налага спешното извеждане на детето. При тях главната цел е връщането на детето в родното семейство.

Работата в тази посока включва всички дейности за подкрепа на семейството, за да се гарантира най-добра среда за отглеждане на детето. През 2018 г. социалните работници са работили по 1235 случая за реинтеграция на деца в семейството. В 495 от тях децата са се върнали при своите родители.

По много от останалите случаи работата продължава и през настоящата година.  

Споделяне

Още от България