Социалният министър разпростря колективния трудов договор в целия пивоварен бранш

Социалният министър разпростря колективния трудов договор в целия пивоварен бранш

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков подписа заповед за разпростиране на Браншовия колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш сред всички предприятия в отрасъла. Заповедта е издадена по искане на Съюза на пивоварите, Синдиката на производителите на бира, храни и напитки към КНСБ и Федерация "Хранителна и питейна промишленост“ към КТ "Подкрепа“.

Срокът на колективния трудов договор е до 30 януари 2020 г. Той ще важи за всички предприятия в икономическите дейности "Производство на пиво“ и "Производство на малц“.

Договорът урежда въпросите на трудовите и осигурителните отношения, доходите, трудовата заетост, условията на труд, социалното партньорство, условията за синдикална дейност в дружествата от бранша, които не са регламентирани с императивни разпоредби в законодателството. Разписано е и взаимодействието между синдикатите и работодателите в пивоварния отрасъл за повишаване на производителността на труда в сектора.

Регламентирани са и условията за допълнителен платен годишен отпуск от не по-малко от 7 дни за работа при вредни за здравето условия на труд. Чрез браншовия колективен договор работодателите и синдикатите, които са страни по него, се договарят, че минималните осигурителни доходи в пивоварния сектор стават минимални трудови възнаграждения. Регламентират се и допълнителни възнаграждения за нощен труд, работа по време на празници и др.

Главната инспекция по труда ще контролира изпълнението на договора. 

Споделяне

Още от Бизнес