Социалният министър: Въпрос на справедливост е дали да падне таванът за всички пенсии

Владислав Горанов е силно резервиран към идеята

Бисер Петков

Отпадането на тавана за всички пенсии има не само финансови измерения, но ще зависи и от обществената реакция. Това коментира социалният министър Бисер Петков преди предстоящото обсъждане на въпроса в парламентарната социална комисия в сряда.

Пенсионерски организации настояват за отпадане на тавана на всички пенсии, а не само на новоотпуснатите, което ще бъде дискутирано с техни представители в парламентарната социална комисия.

"Въпросът е дали това би било справедливо и добре прието от обществото, защото действителните размери на някои от пенсиите, които са ограничени на максималния размер, е доста висок", каза във вторник Петков.

Той посочи, че за времето преди 1997 г. няма регистър на осигурените и не е тайна, че съществуват и опити за измама чрез представяне на неверни документи.

Министърът припомни, че в Кодекса за социално осигуряване е записано, че от началото на следващата година таванът пада за новоотпуснатите пенсии и се повишава нивото за отпуснатите до края на тази година. Това е текст, който беше приет през 2015 година и предстои да влезе в сила в началото на 2019 година.

За старите пенсии таванът ще се увеличи от 910 на 1040 лева. За новоотпуснатите от 2019 г. няма да има таван.

От началото на 2019 година предстои да влязат в сила други промени, свързани с пенсионната формула – отпада тригодишният период от последните 15, преди 1997 година, на базата на които се изчислява един от компонентите на индивидуалния коефициент.

По-късно през деня финансовият министър Владислав Горанов също коментира темата, като изрази силно резервирана позиция към отпадането на тавана за всички пенсии.

"Таванът за всички пенсии би могъл да отпадне само тогава, когато всички изкривявания в пенсионната формула, натрупани от отменения Закон за пенсиите, през Кодекса за задължителното обществено осигуряване до безбройните изменения в Кодекса за социално осигуряване, изчезнат. Тогава можем да говорим за премахване на тавана на пенсиите, защото той съществува, за да премахне несъвършенството на пенсионната формула и използването на относително кратки периоди, които разкъсват връзката между осигурителния принос и размера на получаваната пенсия", коментира Горанов.

По думите му най-вероятно отпадането на тавана за всички няма да е възможното решение за 2019 г. Причината е, че няма как в такъв срок да се преодолеят натрупаните изкривявания в пенсионната формула.

"Вероятно ще се наложат минимални промени за 2019 г., които не засягат индивидуалните размери на пенсиите и не променят параметрично модела, за премахване на някои от изкривяванията в пенсионната формула", добави финансовият министър. Той напомни, че миналата година е имало дебат за някои пенсии, които не са получили увеличение, тъкмо заради несъвършенство на пенсионната формула.

"Когато с времето се изчерпят тези периоди, през които информационната система на НОИ не е функционирала и не е събирала данни за осигурителния принос, едва тогава ще можем да говорим, че всички пенсии се получават справедливо, с максимална връзка между приноса и размера, и ще можем с лека ръка да премахнем тавана", каза Горанов.

Скоро ще имаме окончателно решение по тази тема, допълни министърът и съобщи, че още във вторник започва подобен дебат в Министерството на финансите.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Каква е оценката ви за проектокабинета на ИТН?