Социалното министерство набира проекти за нови трапезарии за бедни

Министерството на труда и социалната политика ще финансира разкриването на допълнителни обществени трапезарии, след като кабинетът отпусна средства за допълнително подпомагане на най-уязвимите групи.

С проекти могат да кандидатстват общини, физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, които са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане като доставчици на социалната услуга “обществени трапезарии”. Предимство ще имат кандидати, желаещи да предоставят услугата в общини, където няма обществени трапезарии към момента.

Новите обществени трапезарии ще работят в периода 1 юли 2013 година – 31 декември 2013 година на територията на цялата страна. За Столична община се допуска финансирането на до нови 5 проекта. Те ще бъдат финансирани от фонд “Социална закрила”. Всяка от трапезариите ще получи максимум 23 000 лв.

Проектните предложения трябва да се подават в деловодството на фонд “Социална закрила“, ул. “Триадица” № 2, от 7 май до 18 май. Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефони 02/981 43 58, 02/811 96 73.

Работещите в момента 133 обществени трапезарии ще продължат дейността си до края на годината.

Споделяне

Още от България