Социалното министерство препоръча топлият обяд от трапезариите да се разнася по домовете

Социалното министерство препоръча топлият обяд от трапезариите да се разнася по домовете

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) изпрати до кметовете на общини писмо с препоръка топлият обяд от обществените трапезарии да се разнася до домовете на нуждаещите се.  В момента такава услуга по Оперативна програма

"Развитие на човешките ресурси" се предлага в 97 населени места в страната за около 20 000 души. Ако кметовете не могат да организират предоставяне на храната по домовете, трябва да актуализират графиците за раздаване на обяда в трапезариите, за да не се допуска струпване на много хора на едно място. 

Всички потребители на услугата и персоналът, ангажиран с предоставянето ѝ, трябва да бъдат информирани и да спазват мерките за превенция  срещу разпространението на вируса Covid-19 . В писмото се казва още, че до три дни общините трябва да представят становище от Регионалните здравни инспекция (РЗИ) по места за реализирането на услугата и дали са спазени необходимите предписания. 

Ще продължи и раздаването на хранителни продукти за нуждаещи се в цялата страна по Оперативната програма за храни. От края на ноември до момента  457 000 души и техните семейства са получили 241 495 пакета с 16 вида храни от първа необходимост. Това се равнява на близо 6000 тона продукти.

Споделяне

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?