Спад на БВП с 3.6% през първото тримесечие на годината

Брутният вътрешен продукт (БВП) спада с 3.6% през първото тримесечие на тази година в сравнение със същия период на миналата година, сочат предварителните данни, огласени в сряда от Националния статистически институт (НСИ).

Изработеният продукт възлиза на 14 млрд. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро е 7.2 млрд., като на човек се падат 952 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) възлиза на 12 млрд. лв. по текущи цени. Преизчислена в съпоставими цени, добавената стойност намалява с 1.1 % спрямо съответния период на предходната година

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката спрямо първо тримесечие на 2009 година и доближава 30% през трите първи месеца на тази година.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, е 67%, което е с 1.8 процентни пункта повече спрямо съответния период на предходната година.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.6 процентни пункта и достига 3.4% през първо тримесечие на 2010 година.

Промените в структурните дялове се обуславят от реално намаление на добавената стойност в сектора на услугите с 1.2% , докато добавената стойност, създадена от индустриалния и аграрния сектор, бележи спад съответно с 0.9% и 1.3% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

За индивидуално потребление на населението през първо тримесечие на 2010 година се изразходва 77% от произведения БВП. Реалното намаление на показателя е 5.7% спрямо съответното тримесечие на 2009 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с 1.2 млрд. лв. стойностния обем на износа. За този период обемът на външнотърговския стокооборот се е увеличил реално с 6%. Износът на стоки и услуги се е увеличил реално с 6%, докато вносът на стоки и услуги отчита намаление спрямо съответното тримесечие на 2009 година е 2.6%.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?