Спад на чуждите туристи през април с 14%

През април 2012 г. посещенията на чужденци в България са били 461.7 хиляди, което е с 37% повече в сравнение с март 2012 г., но с 14% под равнището от април 2011 г., сочат данните на НСИ.

Най-голям e спадът при посещенията с "други цели" - 17.1%, следвани от тези с цел "почивка и екскурзия" - 13.5%, и със "служебна цел" - 6.2%.

Посещенията на граждани от страните – членки на Европейския съюз през април 2012 г. намаляват с 23.3% в сравнение със същия месец на 2011 г. По-голямо понижение е регистрирано при посещенията на граждани от Гърция – с 28.3% и от Румъния - с 26.7%. Същевременно обаче е отчетен ръст при посещенията на граждани от Чехия – с 6.9% и Испания - с 2.7%.

Нарастват посещенията на граждани от групата "други европейски страни" – с 5.9%, като най-голямо е увеличението на посещенията от граждани на Русия и Украйна – съответно с 22.2 и 17.4%.

През април 2012 г. най-голям е относителният дял на посещенията с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) – 48.0%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 33.6%, и със служебна цел – 18.4%.

Пътуванията на българи в чужбина през април 2012 г. са 332.0 хил., или със 7.8% повече отколкото през март и с 3.8% под регистрираните година по-рано, съобщиха от НСИ.

Увеличение на пътуванията на българи в сравнение с април 2011 г. е регистрирано към Сърбия – със 71.4%, Франция – с 58.6%, Македония – с 38.5% и др. Същевременно в по-голяма степен намаляват пътуванията към Испания – с 29.5%, Австрия – с 29.3%, и Италия – с 21.9%.

Българите пътуват зад граница най-често с цел почивка – 49.5%, следват пътуванията със служебна цел – 31.9%, и тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 18.6%. Пътуванията с екскурзионна цел на сънародниците се увеличават със 122.5%, докато намаление е регистрирано при служебните пътувания, както и при тези с други цели – съответно с 30.5 и 48.0%.

Споделяне

Още от Бизнес